Tilpasset undervisning

Fokuset vårt handler om trivsel, trygghet, tilhørighet og tett oppfølging. Vi tilbyr små klasser, ikke lekser(gjelder ikke påbygg), og gratis frokost og lunsj.