Hva skal du bli?

Det er ikke alltid lett å vite hva man skal bli. Det er et stort og viktig valg å ta. Ut i fra våre yrkesfaglige valg prøver vi å veilede deg til hva du kan bli, og hvordan du kan vite at valget er rett for deg. Du får først noen spørsmål du må gruble på for å finne ut hvem du er og hva du ønsker.

 1. Hvilke interesser og egenskaper har du?
 • Hva betyr noe for deg, hvilke verdier og interesser har du?
 • Hva er du flink til?
 • Er du teoretisk eller praktisk anlagt?
 • Liker du å jobbe aleine eller sammen med andre?

Hvem kan hjelpe deg med informasjon og gi deg gode råd ved å lytte til deg?

 1. På vår skole kan vi hjelpe deg til å velge blant disse yrkene: tømrer, salg og reiselivsarbeider, barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider. Dette er yrker som vi vet at det er et stort behov for. Etter perioden som lærling kan sjansene for å gå rett ut i jobb være gode. Før du skal bestemme deg, bør du tenke gjennom noen av disse punktene:
 • Får jeg jobb som faglært?
 • Hva kan jeg forvente å gjøre i jobben?
 • Hva vil jeg tjene?
 • Hvordan vil arbeidsdagene være?
 • Kan jeg forvente å jobbe i turnus?
 • Hvilke utdanningskrav stilles til jobben og yrket jeg velger?
 • Hvor lang tid vil det ta og utdannes?
 • Hvor kan jeg ta utdanningen?
 • Kan deler av utdanningen jeg ønsker tas i utlandet?

Velg noe som passer deg

Når du skal velge utdannelse er det viktig at du velger noe som passer deg, som du kan holde på med over lang tid. Ikke la deg presse av andres forventninger eller følge andre og deres valg. Velg noe som passer til dine forventninger, evner og interesser.

Et tips til deg som ønsker å utdanne deg til et praktisk fag, er å spørre om du kan hospitere hos en bedrift og følge den noen dager, for å se om dette passer deg. Svært mange bedrifter er positive, men det krever noe av deg, nemlig det å spørre om du kan hospitere.

Arbeidslivet er i endring

En annen viktig sak er at dette er starten på en lang yrkeskarriere, forhåpentligvis. Vi vet i dag at morgendagen er usikker. Noen yrker forsvinner, og andre dukker opp. I dag finnes det yrker som ikke fantes for 10-15 år siden, og arbeidslivet er stadig i endring. Man må derfor være villig til å omstille seg.

Det er flere gjennom et langt liv som forandrer interesser og yrker underveis. Kanskje man valgte feil tidlig i livet. Dersom en kommer dit, skal man likevel tenke at det ikke har vært bortkastet. Man har lært noe, og blitt formet underveis til den personen man er, som andre kan anerkjenne og sette pris på. Det er mange muligheter av yrkesvalg. Det viktigste er å velge noe du selv har evnen og brenner for.

Hvilke egenskaper er viktige i disse yrkene:

 • Barne- og ungdomsarbeider

  Barne- og ungdomsarbeidere jobber tett mot både barn/ungdom og kolleger. I mange tilfeller vil det også være naturlig har du har mye kontakt med foreldre og foresatte og støtteapparatet rundt barn og ungdom.

  Det er ikke uvanlig at barne- og ungdomsarbeidere jobber med krevende barn/ungdommer, som utfordrer alle sider ved ens personlighet. Viktige egenskaper er å kunne stå i vanskelige og krevende situasjoner, tåle å bli utfordret både personlig og som profesjonell yrkesutøver. Du må kunne stå i det som er bestemt, selv om noen andre vil prøve å forhandle seg til noe annet.

  Som barne- og ungdomsarbeider vil du trenge ventiler i en travel og krevende arbeidsdag. Det å lære og ta vare på deg selv er viktig. Vi vil derfor lære deg opp til hva du som barne- og ungdomsarbeider må ta med deg inn i dette utfordrende og spennende yrkesvalget. Det gir dessuten mange muligheter til videre utdanning, dersom det frister etter å ha prøvd yrket og lært det å kjenne.

 • Tømrer

  Som tømrer må du like å jobbe ute under skiftende værforhold. Du må kunne jobbe raskt, effektivt og selvstendig.

  Til tømrerfaget hører beregning av medgåtte materialer, så du må regne med å bruke det du har for hånden når du måler opp og skal kappe til. Ikke la deg skremme av matematikken, du lærer raskt gode teknikker og arbeidsvaner for dette arbeidet.

  Du bør være glad i å være nøyaktig og kunne dine verktøy. Du må også kunne vedlikeholde verktøyet og holde god orden på det du bruker.

  En ryddig arbeidsplass er viktig og godt verneutstyr hører med til hverdagen.

  En tømrer er proff og har lært seg gode og effektive arbeidsvaner. En god egenskap er å være pålitelig og troverdig, og dette må gjennomsyre ens yrkesutøvelse.

  I tillegg forvalter du kundens penger og ressurser. Derfor bør du være i god dialog med kundene slik at det skapes et godt samarbeidsforhold mellom deg som håndverker og kunde.

  På sikt må du regne med at det blir din oppgave å jobbe med andre som ønsker å lære yrket. Det vil også hjelpe deg til å bli en enda bedre yrkesutøver.

 • Helsefagarbeider

  Helsefagsarbeideren jobber i et omsorgsyrke hvor det er viktig å se og trygge klienter og pasienter man jobber med. I tillegg til å ha et blikk for deres behov.

  Du vil møte mennesker som er i en sårbar situasjon hvor medmenneskelighet, trygghet og tid er sentrale stikkord i hverdagen.

  Vi vil trygge deg som elev til å bli en god medarbeider, som ser den enkelte og jobber på lag med andre.

  Du må forvente å gi mye av deg selv. Er du heldig får du mye tilbake. Du vil stå i situasjoner som kan oppleves svært krevende, og til og med føle at det som skjer med klienter og pasienter er skremmende, meningsløst og urettferdig. Da må du trenes opp til å lære av det du har vært gjennom, for å bli enda bedre rustet neste gang du kommer opp i tilsvarende situasjon.

  Helsepersonell er avhengige av hverandre, og for pasienten/klienten man jobber med betyr alle like mye. I mange tilfeller vil du være den som står pasienten/klienten nærmest.

 • Salg og reiseliv

  En salg eller reiselivsarbeider møter mennesker som skal dekke sine behov enten i form av å kjøpe en vare eller et reiselivsprodukt. Kunden kan ha bygd opp forventninger gjennom lang tid og gjort grundige undersøkelser.

  Noen ganger går salg av seg selv, andre ganger må en jobbe for det. Målet er uansett at alle involverte har gode opplevelser og føler at det har vært en god prosess.

  Ønsker du å jobbe med salg og reiseliv må du være godt rustet til å lytte til kunden og dens behov. Du må kunne veilede andre til gode valg, samtidig som du gir dem lysten til å komme tilbake for nye kjøp. Det kan medføre stress som du må venne deg til å håndtere.

  Du må tåle at du kan miste kontrakter og salg du har lagt mye tid og innsats i, og samtidig ønske kunden velkommen tilbake. Salg og reiseliv er kommunikasjon – god kommunikasjon og evnen til å forstå mennesker.

  Du må like å ta initiativ og følge opp mennesker. Du må like å orientere deg i stadig nye produkter, dersom du ikke finner en nisje hvor god opparbeidet kompetanse fører kundene til deg. Du vil bli trent opp i å være både troverdig og pålitelig. Dette krever trening slik at du du får tillit.

  Liker du spenningen, er dette yrkesvalget en god start for et yrkesliv med massevis av utfordringer og muligheter videre i livet.