Studieteknikk

Mange opplever at det å være elev i videregående skole kan være både slitsomt og hektisk. Vi har en ambisjon om at alle som får skoleplass kan ta fagbrev. Det betyr at vi setter høye mål både for elevene og de ansatte.

Studieråd

 • Råd nummer 1

  Bruker du tiden effektivt på skolen er det utrolig hvor mye du kan få med deg av en time på 45, 60 eller 90 minutter. Du må være innstilt på å lære mest mulig og hele tiden si til seg selv; «Hva kan jeg lære av dette?»

 • Lese- og lytteteknikk

  Sett deg godt inn i fagplanene du skal følge. Det er de som gjelder i forhold til hva du skal lære. Skaff deg god oversikt over lærebøker og læreplanmålene.

  • Se på innholdsfortegnelsen, bla gjennom boka, se på bilder og illustrasjoner. Tidligere har du kanskje lært om BISON-blikk? Det står for:
   • Bilde
   • Innledning
   • Siste avsnitt/sammendrag
   • Overskrift
   • Nye ord/nøkkelord
  • Det kan være lurt å notere ned minst 3 ting du har lært av å sette deg inn i en tekst.
  • Har du muligheten til dét kan du fortelle en annen hva du har lært.

 • Notatteknikk
  • Du kan ta notater når du har time eller jobber med faget ellers.
  • Et A4-ark har rikelig med plass.
  • Mange bruker ulike farger for å kode informasjon.
  • Det er du som skal lese notatene. Det er derfor lurt å skrive tydelig.
  • Notatene bruker du når du skal repetere.
  • Det er alltid lurt å skrive egne setninger på det man har lært, da husker du bedre.
  • Bruk god plass – da har du mulighet til å skrive inn noe i ettertid.
  • OneNote kan synkroniseres slik at du har notatene på digitale plattformer som du bruker.
 • Tankekart

  Mange liker å lage bilder når de gjør notater, slik at de ser det de har lært som et bilde. Det er også en god husketeknikk. Du kan lage tankekart både på papir og på datamaskinen. Noen liker å bruke programmet OneNote, som alle skal ha på datamaskinen. Da er det enklere å skrive og dele notater med andre.

 • Repetisjon

  Det er fort gjort å glemme det man gikk gjennom for noen uker siden. Hent fram notatene og gjør det til en vane at du ser på dem regelmessig. Det er mange måter å notere på, det kan til å med være lurt å bruke de digitale flatene du har rundt deg som PC, nettbrett eller mobil.

  Mange bruker kamerafunksjonen til å ta bilder av både det som står på tavla eller bruke skjermdump. Lær deg en effektiv måte å gjøre det på, så blir det lettere å repetere i etterkant.

  Spør om læreren kan gi en god tilbakemelding på innleverte arbeider som peker framover mot hva du skal lære. Det er nyttig å lese som repetisjon når du står foran en prøve.

  Repetisjon er aldri bortkastet tid – du sparer tid foran tester og prøver.

 • Fysisk trening og daglig mosjon

  Legg en treningsplan og gjennomfør fysisk trening. Det er forsket på fysisk trening og skoleferdigheter. Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet bedrer skoleprestasjonene. Dette gjelder også i arbeidslivet.

 • Bruk av hjelpemidler

  Lær deg til å bruke de hjelpemidlene du kan. På datamaskinen vil kunne bruke brettbøker og program som Lindys og Lingwrite, som er til god hjelp og støtte, også til prøver og eksamen.

  • Det er utviklet mange funksjonelle apper som tar bilde av tekst og leser teksten høyt etterpå. Mange har stor glede av slike apper i hverdagen.
 • Medvirkning i eget læringsarbeid

  Pass på at du har jevnlige utviklings- og læringssamtaler med lærerne dine slik at dere setter mål for hva du skal lære fram til neste læringssamtale. Vær aktiv i din egen læring!

 • Smarttavle med opptaksfunksjon

  Spør læreren om han/hun kan lagre det som er skrevet på smarttavlen i løpet av timen. Det kan legges på læringsplattformen til felles glede for alle, også dem som ikke hadde anledning til å delta i timen.

 • Omvendt undervisning

  Det blir mer og mer vanlig med omvendt undervisning. Da forbereder læreren det som skal gjennomgås i timen på en digital plattform, som gjør elevene i stand til å sette seg inn i det de skal lære i forkant. Dersom læreren lager en instruksjonsvideo, kan den sees på i etterkant til man har lært det.

Skolen har ikke styrkerom som vist på bildet, men i nabobygget holder gym365 til med gode elevtilbud.