Meld fra om mobbing eller dårlig skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du kontakte Statsforvalteren.

Er du mellom 9-19 år og trenger noen å snakke med om mobbing og utenforskap? Ta kontakt med Blå Kors sin chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no