Lånekassen og Blå Kors videregående skole Grimstad

Som elev ved en videregående skole kan du ha rett til ulike stipend og lån. Dette avhenger blant annet av om du bor hjemme eller borte, om du forsørger noen og om du har brukt opp retten din eller ikke.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.

Slik søker du om stipend

Det første du gjør er å starte søknadsprosessen ved å logge deg inn og opprette søknad. Når det er gjort, skal du finne Blå Kors vgs Grimstad. Da lages det en søknad du finner på Dine sider på lanekassen.no.

Høyt fravær

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen. Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du

  • Slutter eller tar en pause i utdanningen.
  • Bytter skole eller studieretning.
  • Flytter hjem til foreldrene dine.

Skolen melder fra til Lånekassen hvis du

  • Har stort fravær.
  • Slutter i et fag.
  • Får fritak fra et fag.

Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får.

Skal du på utveksling?

Da må du sende inn bekreftelse fra skolen din i Norge og fra utvekslingsorganisasjonen. Du finner mer informasjon om utveksling i utlandet på Lånekassen sine nettsider. Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no og på Lånekassen sin side på Facebook for deg på videregående skole.

Hvis du trenger hjelp i søkeprosessen kan du kontakte resepsjonen