Skolekjøkken

Hver dag får elevene tilbud om gratis frokost og lunsj. Noen klasserom har grupperom hvor det også er et minikjøkken. Dette rommet brukes som spiserom for elevene. Normalt vil man få tilbud om brødskiver med diverse pålegg til.

Skolekjøkken/fellesareal

Skolen har også skolekjøkken i et fellesareal hvor man kan velge å spise. Her er det mulighet for å varme opp mat. Skolekjøkkenet vil ikke være betjent. I tilknytning til dette arealet vil det være kontorer til sosialrådgivere som vil være tilgjengelige for elevene.