Kantine

Hver dag får elevene tilbud om gratis frokost og lunsj. Hvert klasserom har grupperom hvor det også er et minikjøkken. Dette rommet brukes som spiserom for elevene. Normalt vil man få tilbud om brødskiver med diverse pålegg til.

Kantine/fellesareal

Skolen har også kantine i et fellesareal hvor man kan velge å spise. Her er det automater av ulike slag og mulighet for å varme opp mat. Kantinen vil ikke være betjent. I tilknytning til dette arealet vil det være kontorer til miljøarbeidere som vil være tilgjengelige for elevene.