Elevråd ved Blå Kors videregående skole Grimstad

Elevrådet ved Blå Kors videregående skole Grimstad består av en representant fra hver klasse. Arbeidet blir organisert med noe bistand fra lærerne. Elevrådsleder blir valgt i starten av hvert skoleår.

Det holdes jevnlige møter gjennom året hvor det blir skrevet referat fra møtene med kopi til rektor. Ved behov blir rektor invitert til møtene.

Elevrådsleder blir også innkalt til møtene i Styret for Blå Kors videregående skole, Grimstad AS, hvor elevrådsleder har talerett. I tillegg inviteres elevrådsleder til å delta på skolens vedlikeholdsmøter.