Om skolen

Skolen er godkjent etter Friskoleloven (§2.1 A og §2.1 F) og har oppstart i august 2022. Det er egne inntakskriterier.

Når skolen er ferdig utbygd vil skolen ha plass til 108 elever.

Våren 2022 har skolen tilsatt inspektør, sosialrådgivere, spesialpedagogisk koordinator og programfaglærere. De fleste begynte i løpet av mai. I mai måned er det tilsettingsprosesser av fagarbeidere og annet personale etter behov.

Første året vil skolen ha tilbud på Vg1-nivå i programfagene «Salg, service og reiseliv», «Helse- og oppvekst» og «Bygg og anleggsteknikk».

Hvorfor søke Blå Kors videregående skole, Grimstad?

Skolen vil ha særlig fokus på elever med lese-, skrive- og språkvansker.

Målgruppen vår er i utgangspunktet elever som vi tenker vil klare å gjennomføre til et fagbrev, men som da vil ha behov for særskilt tilrettelegging.

De fleste elevene er å finne i en eller flere av følgende kategorier:

 • Elever som mangler motivasjon og tro på egne evner
 • Elever med dårlig erfaring fra tidligere skolegang og manglende opplevelser av mestring
 • Elever med stort fravær og kunnskapshull fra tidligere skolegang
 • Elever med skolevegring
 • Elever som har lite struktur og manglende støtte hjemmefra
 • Elever med sammensatte lærevansker
 • Elever med psykiske vansker
 • Elever med nedsatt funksjonsevne
 • Elever med sosiale og emosjonelle vansker

Den pedagogiske plattformen på skolen er preget av et helhetlig elevsyn og verdier som respekt, anerkjennelse, inkludering og omsorg står sentralt.

Som elev på skolen får du blant annet:

 • Små klasser med inntil 12 elever
 • God faglig oppfølging
 • Undervisning tilpasset ditt nivå og dine forutsetninger
 • Tett oppfølging av sosialrådgiver
 • Ikke lekser
 • Gratis frokost og lunsj hver dag
 • Stort fokus på læringsmiljø og sosialpedagogisk arbeid

Blå Kors videregående skole, Grimstad

Resepsjonen
+47 400 04 124

Skolen er lokalisert i 3. etasje i Grooseveien 36 i Grimstad. Det er kort vei til kollektivtransport.