Om skolen

Skolen er godkjent etter Friskoleloven (§2.1 A og §2.1 F). Det er egne inntakskriterier.

Skolen har plass til 108 elever. Det er maks 12 elever i hver klasse.

Vi tilbyr:

 • Vg1 Salg, service og reiseliv
 • Vg1 Helse- og oppvekst
 • Vg1 Bygg og anleggsteknikk
 • Vg2 Salg og reiseliv
 • Vg2 Barne- og ungdomsarbeider
 • Vg2 Helsearbeiderfag
 • Vg2 Tømrer
 • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse
 • Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse

Hvorfor søke Blå Kors videregående skole, Grimstad?

Skolen vil ha særlig fokus på elever med lese-, skrive- og språkvansker.

Målgruppen vår er i utgangspunktet elever som vi tenker vil klare å gjennomføre til et fagbrev, men som da vil ha behov for særskilt tilrettelegging.

De fleste elevene er å finne i en eller flere av følgende kategorier:

 • Elever som mangler motivasjon og tro på egne evner
 • Elever med dårlig erfaring fra tidligere skolegang og manglende opplevelser av mestring
 • Elever med stort fravær og kunnskapshull fra tidligere skolegang
 • Elever med skolevegring
 • Elever som har lite struktur og manglende støtte hjemmefra
 • Elever med sammensatte lærevansker
 • Elever med psykiske vansker
 • Elever med nedsatt funksjonsevne
 • Elever med sosiale og emosjonelle vansker

Den pedagogiske plattformen på skolen er preget av et helhetlig elevsyn og verdier som respekt, anerkjennelse, inkludering og omsorg står sentralt.

Som elev på skolen får du blant annet:

 • Små klasser med inntil 12 elever
 • God faglig oppfølging
 • Undervisning tilpasset ditt nivå og dine forutsetninger
 • Tett oppfølging av sosialrådgiver
 • Ikke lekser (gjelder ikke påbygging til generell studiekompetanse)
 • Gratis frokost og lunsj hver dag
 • Stort fokus på læringsmiljø og sosialpedagogisk arbeid

Blå Kors videregående skole, Grimstad

Resepsjonen
+47 400 04 124

Skolen er lokalisert i 3. etasje i Grooseveien 36 i Grimstad. Det er kort vei til kollektivtransport.