Om skolen

Skolen er godkjent etter Friskoleloven (§2.1 A og §2.1 F) og har oppstart i august 2022. Det er egne inntakskriterier.

Når skolen er ferdig utbygd vil skolen ha plass til 108 elever.

Fram til februar 2022 er det kun rektor Frode Stiansen som har sitt virke på skolen, deretter blir det tilsettinger fram mot skolestart. Første medarbeider er på plass 1.februar og vil sammen med rektor drive utadrettet virksomhet i forhold til rekruttering av elever og ansatte. Rådgiverne på ungdomsskolene vil få besøk utover vinteren og våren.

Første året vil skolen ha tilbud på Vg1-nivå i programfagene «Salg, service og reiseliv», «Helse- og oppvekst» og «Bygg og anleggsteknikk».

Hvorfor søke Blå Kors Grimstad videregående skole?

Skolen vil ha særlig fokus på elever med lese-, skrive- og språkvansker.

Målgruppen vår er i utgangspunktet elever som vi tenker vil klare å gjennomføre til et fagbrev, men som da vil ha behov for særskilt tilrettelegging.

De fleste elevene er å finne i en eller flere av følgende kategorier:

 • Elever som mangler motivasjon og tro på egne evner
 • Elever med dårlig erfaring fra tidligere skolegang og manglende opplevelser av mestring
 • Elever med stort fravær og kunnskapshull fra tidligere skolegang
 • Elever med skolevegring
 • Elever som har lite struktur og manglende støtte hjemmefra
 • Elever med sammensatte lærevansker
 • Elever med psykiske vansker
 • Elever med nedsatt funksjonsevne
 • Elever med sosiale og emosjonelle vansker

Den pedagogiske plattformen på skolen er preget av et helhetlig elevsyn og verdier som respekt, anerkjennelse, inkludering og omsorg står sentralt.

Som elev på skolen får du blant annet:

 • Små klasser med inntil 12 elever
 • God faglig oppfølging
 • Undervisning tilpasset ditt nivå og dine forutsetninger
 • Tett oppfølging av sosialrådgiver
 • Ikke lekser
 • Gratis frokost og lunsj hver dag
 • Vurdering 4 ganger i året (en gang per modul)
 • Stort fokus på læringsmiljø og sosialpedagogisk arbeid

Skolen er lokalisert i 3. etasje i Grooseveien 36 i Grimstad. Det er kort vei til kollektivtransport.