Sosialrådgiver

Det er rådgivere knyttet til hver avdeling, som er lett tilgjengelig for elever og lærer.

Sosialrådgivernes oppgaver:

  • Støtte kontaktlærerne
  • Bidra med dokumentasjon, blant annet IOP’er (individuelle opplæringsplaner)
  • Være en samtalepartner for elevene
  • Avdelingens bindeledd til eksterne samarbeidspartnere (som PPT, PUT med flere)
  • Koordinering opp mot Ungdomskontakten i kommunen
  • Yrkes- og utdanningsveiledning.

Elisabeth Lindboe

Sosialrådgiver
412 62 482

Marlene Rosenborg-Johnsen

Sosialrådgiver
97622688

Thomas Bjerkeng Nielsen

Sosialrådgiver – Permisjon