Sosialrådgiver og rådgivertjenesten

Det er rådgivere knyttet til hver avdeling, som er lett tilgjengelig for elever og lærer.

Rådgivernes oppgaver:

  • Støtte kontaktlærerne
  • bidra med dokumentasjon, blant annet IOP’er (individuelle opplæringsplaner)
  • være en samtalepartner for elevene
  • avdelingens bindeledd til eksterne samarbeidspartnere (som PPT, PUT med flere)
  • koordinering opp mot Ungdomskontakten i kommunen
  • yrkes- og utdanningsveiledning.

Thomas Bjerkeng Nielsen

Sosialrådgiver
93064610

Elisabeth Lindboe

Sosialrådgiver
412 62 482