Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler. Tjenesten skal bidra med helsefremmende og forebyggende arbeid både med psykisk og fysisk helse, og sosiale forhold. Det skal være en helsesykepleier i alle skoler, som elevene kan kontakte. Hvis elevens foresatte ønsker kontakt med helsesykepleier, kan de ringe for avtale.

Hver torsdag er helsesykepleier på plass på skolen.