Eksamen – Blå Kors videregående skole Grimstad

På denne siden vil du få en fullstendig oversikt over eksamensdatoer for skoleåret 2023-24.

Alle elever meldes automatisk opp til eksamen.

Har du behov for tilrettelegging på eksamen?

Du kan søke rektor om særskilt tilrettelegging av eksamen, hvis du trenger det for å få vist kompetansen din i faget.

Har du nedsatt funksjonsevne, sykdom, skade eller allergi som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette.

Tilrettelegging skal ikke gi deg fordeler sammenlignet med elever som ikke får særskilt tilrettelegging av eksamen. Den skal ikke være så omfattende at du ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget. Dersom  læreplanen krever skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, kan ikke den særskilte tilretteleggingen føre til at disse ferdighetene ikke blir prøvd. Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Tilrettelegging kan være:

  • forlenget tid
  • opplest/ forklart tekst
  • oppgaveteksten forstørret
  • endre eksamensform (eksempelvis fra skriftlig til muntlig)
  • mindre/eget rom
  • sekretærhjelp

Det er viktig at du søker om den særskilte tilretteleggingen av eksamen i god tid. Skolen skal i løpet av skoleåret arbeide for å finne ut hvilken tilrettelegging som er riktig for deg.

Hvis endret eksamensform brukes som tilrettelegging, skal du ha den samme eksamensoppgaven som de andre elevene.

Se forskrift § 3-32

Klage

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV).

Elever har også rett til å klage på enkeltvedtak. Det gjelder for eksempel enkeltvedtak om inntak, og enkeltvedtak om spesialundervisning.