Søk skoleplass

Du er velkommen til å søke skoleplass hos Blå Kors videregående skole Grimstad. Du kan søke plass på 2 måter:

Forenklet søknad:

Du kan vise din interesse og legge inn kontaktinformasjon (navn, epostadresse, telefonnummer og programfagvalg) på knappen rett under, så vil Blå Kors videregående skole Grimstad kontakte deg og fylle ut en fullstendig søknad på vår egen søkerportal iSkole.

Fullstendig søknad i søkerportalen iSkole:

Gå direkte til søkerportalen i iSkole og fyll inn søknadsinformasjonen din der. Dette er litt mer omfattende enn den forenklede måten, og du kan få hjelp av foresatte eller av rådgiveren din på skolen.

Tilleggsskjema

På knappen under ligger tilleggsskjema for innsøking. Dette må lastes ned og fylles ut av PPT, rådgiver, ABUP, sosiallærer, helsesykepleier eller andre instanser og sendes til skolen:

Viktig å huske

For å være en reell søker må du sende dokumentasjon på behov for tilrettelegging, og utskrift av karakterer fra tidligere skoler, innen 1. april (eller etter avtale etter 1.april).

Dette kan du gjøre digitalt i iSkole, eventuelt ved å sende en e-post til:

Blå Kors videregående skole, Grimstad

Resepsjonen
+47 400 04 124

Papirene kan også sendes i papirform til postadressen:

  • Blå Kors videregående skole, Grimstad
  • Grooseveien 36
  • 4876 Grimstad