Administrasjon og ansatte

Blå Kors Grimstad videregående skole

Resepsjonen
+47 400 04 124

Frode Stiansen

Rektor
+47 412 94 124

Elisabeth Engsvik From

Inspektør
+47 952 22 567

Elisabeth Lindboe

Sosialrådgiver
412 62 482

Ragnhild Marie Fadum

Kontaktlærer SSR
+47 413 54 187

Joakim Olsen

Programfaglærer BA
+47 909 13 719