Vitnemål

  • Vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått videregående opplæringsløp, som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Med yrkeskompetanse mener vi både bestått yrkeskompetanse i skole og bestått fagopplæring.
  • Skolen vil gi karakterutskrift og vitnemål fra fag som er bestått. Fagbrev utdeles i eget hjemfylke etter bestått læretid og fagprøve. De som tar påbygg studiespesialisering får vitnemål fra skolen.
  • Samme vitnemål kan både gi studiekompetanse og yrkeskompetanse og/eller bestått fagopplæring.
  • Under omtalen av yrkesfaglige utdanningsprogram punkt 9.2 beskriver vi unntak fra kravet om bestått i inntil to fellesfag.
  • Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i fag, standpunktkarakterer i orden og i adferd og fravær. Fag kan også være godkjent etter realkompetansevurdering og i bestemte tilfeller kan det være gitt fritak for opplæring/vurdering.

    Opplæringsloven § 3-1 ellevte ledd. Forskrift til opplæringsloven §§ 3-39, 3-41, 3-42, 3-44, 3-45 og 4-13.