På byggeplassen

Bygg- og anleggsteknikk lærer gjennom praktisk tilnærming.

Bygg- og anleggsteknikk er allerede i gang med jobber på ulike prosjekter. I dette prosjektet var det HMS, riving og kledning som sto på programmet.

Man «tager hva man haver» for hånden. I dette tilfellet kan tommestokken brukes til mer enn måling. Lærer Joakim Olsen har en praktisk tilnærming til det meste.

Det er mye som må læres. Her er praktisk bruk av matematikk. Kledningen på huset fra tidlig 1700-tall må tilpasses og kuttes.