Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Med denne utdannelsen kan du blant annet få jobb i barnehage, skole, SFO/AKS og fritidsklubb. Utdanningen er i tråd med godkjent læreplan for vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget og består av følgende hovedområder:

  • helsefremmende arbeid
  • kommunikasjon og samhandling
  • yrkesutøvelse
  • yrkesfaglig fordypning

I dette faget får du mulighet til praktisere ute hos en bedrift. Elevene kan være med å velge selv hvor de vil være i praksisen. Har man ingen ønsker har skolen et samarbeid med enkelte bedrifter, og vil derfor være behjelpelige med å finne en praksisplass.

Etter at du har fullført og bestått Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, må du kontakte opplæringskontoret i ditt hjemfylke, som vil være behjelpelige med å finne en læreplass til deg. Etter at du har gått 2 år som lærling, kan du ta opp fagbrevet.

Ønsker du å gå videre og ta generell studiekompetanse, kan sosialrådgiver hjelpe deg å søke og gi deg mer informasjon.

Studienummer: HSBUA2