Vg2 Helsearbeiderfag

Helsefagarbeider kombinerer og erstatter de to tidligere fagområdene hjelpepleier og omsorgsarbeider.

Du kan arbeide i ulike offentlige eller private institusjoner der de utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid, for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenester. Du kan være med å lette et menneskes hverdag både med praktisk hjelp og omsorg.

Som helsefagarbeider er du kvalifisert til mange spennende jobber. Du kan blant annet jobbe innen:

  • sykehus
  • sykehjem
  • psykisk helsearbeid
  • kommunens hjemmebaserte tjenester
  • rehabiliteringshjem for rusavhengige
  • andre institusjoner innen helse- og sosialsektoren.

Dette består utdanningen av:

Utdanningen er i tråd med godkjente læreplaner for Helsearbeiderfaget og består av følgende hovedområder:

  • helsefremmende arbeid
  • kommunikasjon og samhandling
  • yrkesutøvelse
  • yrkesfaglig fordypning

Etter fullført Vg2 Helsearbeiderfag

Etter at du har fullført og bestått Vg2 helsearbeiderfag, må du kontakte opplæringskontoret i ditt hjemfylke. De vil være behjelpelige med å finne en læreplass til deg. Etter at du har gått 2 år som lærling, kan du ta opp fagbrevet.

Ønsker du å gå videre på skole å få generell studiekompetanse, kan sosialrådgiver være behjelpelig med å søke og å gi deg mer informasjon.

Studietilbud: HSHEA2