Vg2 Tømrer

Opplæringen i tømrerfaget skal bidra til å utvikle dyktige håndverkere og fagarbeidere i et yrke hvor det skjer en kontinuerlig utvikling av metoder, verktøy og materialer.

Tømrerfaget handler om å bygge nye trebygninger og andre trekonstruksjoner, vedlikeholde, bevare de eksisterende, og videreføre kulturtradisjonen i faget.

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Byggteknikk. Læreplanen for Tømrer Vg2 består av 3 ulike hovedområder i tillegg til yrkesfaglig fordypning:

  • konstruksjoner og klimaskall
  • materialegenskaper, varmeisolering og tetting
  • vinduer, dører og innvendig arbeid

Yrkesfaglig fordypning

I dette faget får du mulighet til å være i praksis hos en bedrift. Du kan selv være med å velge hvor du vil være i praksisen. Ved ingen ønsker har skolen et samarbeid med enkelte bedrifter, og vil være behjelpelige med å finne en praksisplass.

Etter at du har fullført og bestått Vg2 Byggteknikk, må du kontakte opplæringskontoret i ditt hjemfylke og de vil være behjelpelig med å finne en læreplass til deg.

Etter at du har gått 2 år som lærling, kan du gå opp å ta fagbrevet.

Ønsker du å gå videre på skole å ta generell studiekompetanse, kan sosialrådgiver være med å hjelpe deg å søke og å gi deg mer informasjon om dette.

Studienummer: BATMF2