Forløpskoordinatorer

Ta kontakt med en av våre forløpskoordinatorer om du ønsker mer informasjon og dialog om tilbud til pasienter og pårørende. De er også kontaktpersoner for pakkeforløp som skal sikre pasienter koordinerte og forutsigbar behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten.

Linda Øverland

Forløpskoordinator, seksjon for rus og psykisk lidelse
+47 992 54 029

Inger Schultz

Forløpskoordinator, seksjon for behandling, Skien
+47 940 15 833

Britt Karlsen

Forløpskoordinator, seksjon for familier
+47 989 06 254

Nora Høiback

Fungerende forløpskoordinator, seksjon for behandling Borgestad
+47 9o7 63 666

Sølvi Wattenberg

Forløpskoordinator vurderingsteam og poliklinikk
+47 457 29 806

Lise Oftedahl

Forløpskoordinator seksjon for gravide
+47 989 00 799