Rusavhengighet

Pasienter som kommer til behandling på Blå Kors Borgestadklinikken har ulike typer rusproblemer, med hovedvekt på bruk av alkohol/narkotika/medikamenter.

Behandling av rus- og avhengighet

For oss som jobber med behandling er det et mål å hjelpe deg som har et avhengighetsproblem til å se helhetlig på livet og på problemene som er knyttet til for eksempel alkoholbruken.
Vi ønsker å tilrettelegge behandlingen ved å se den enkelte og det du trenger i din prosess.

Hva innebærer det å få behandling

På Borgestadklinikken kan du få behandling gjennom samtaler i poliklinikken eller ved å legges inn for en periode i ett av døgntilbudene.

Et poliklinisk tilbud innebærer at du kommer til samtale vanligvis en gang i uken. Når du starter din behandling i poliklinikken vil du møte din faste behandler og dere kan avtale når- og hvor ofte du skal komme til samtale framover.

Sammen med behandler kartlegger du og får oversikt over rusproblemet og konsekvensene. Hvor mye og hvor ofte ruser du deg? Hvilke rusmidler? Hvordan berører bruken av rusmidler deg selv, familien og jobb/utdanning? Har du forsøkt å slutte eller å begrense bruken? Hva ønsker du skal skje videre?

Vi har ulike behandlingstilbud for pasienter som trenger en innleggelse for kortere eller lengre tid. Du kan lese mer om tilbudene ved å følge lenken her:

En helhetlig tilnærming

Misbruk av rusmidler påvirker deg fysisk, mentalt og sosialt. Vi jobber derfor helhetlig i behandlingen. Det innebærer at vi ønsker å:

  • gi hjelp for avhengighetstilstanden
  • ivareta den fysiske helsen ved medisinsk oppfølging, kosthold, søvn og fysisk aktivitet
  • ivareta den psykiske helsen gjennom kartlegginger, utredning ved behov og behandling
  • ha samtaler med familie og nettverk, gjøre kartlegginger og sette inn tiltak
  • kartlegge sosial situasjon, vi ser på økonomi, bolig, arbeid/utdanning
  • ha et åndelig perspektiv for pasienter som ønsker og trenger det

Ønsker du hjelp ?

Når avhengighet styrer livet kan det ramme blant annet helse, relasjoner, jobb/skole, økonomi og fritid. Har bruken av alkohol, medikamenter eller andre rusmidler er blitt et problem for deg og dine nærmeste? Ta kontakt med for eksempel fastlegen for en henvisning til behandling.

Rus rammer familie og nettverk

For den som drikker for mye alkohol eller bruker andre rusmidler kan det være vanskelig å innse at dette er blitt et stort problem. Ofte har familiemedlemmer, venner og kollegaer sett omfanget av problemet i lang tid.
Det er belastende å leve nær en rusavhengig person, uavhengig av hvilket rusmiddel som brukes. Det kan være godt å snakke med andre i samme situasjon, og få hjelp for egen del.