Søk behandling

Henvisning til behandling

Før vi kan gi et tilbud om behandling må vi motta en henvisning fra fastlege, NAV, barneverntjenesten, helsepersonell i somatisk sykehus eller psykisk helsevern. Det er viktig at dine ønsker og behov kommer tydelig fram.

Du kan få behandling poliklinisk på dagtid eller en innleggelse til døgnbehandling. Har du spesifikke ønsker for behandlingsted så er det viktig at dette kommer klart fram i henvisningen.

All behandling er gratis med unntak av egenandel i poliklinikken slik det er i et tilsvarende offentlig behandlingstilbud.

Dette skjer etter mottatt henvisning

Når vi har fått henvisningen vurderer vi hvilken behandlingsinstitusjon som kan gi rett behandling. Samtidig blir det satt en frist for når behandlingen skal begynne.

Dersom henvisningen blir sendt til et annet behandlingssted enn opprinnelig ønsket, kan du benytte deg av retten til fritt behandlingsvalg. Dersom du ønsker det, kan du kontakte behandlingsinstitusjonen du er henvist til, og be dem sende henvisningen videre til ønsket plass.

Underveis i behandlingsforløpet, vil behandlere i samarbeid med deg, vurdere om det er behov for viderehenvisning til andre typer behandling.

Nasjonale forløp for pasienter i TSB

Nasjonale pasientforløp er innført for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB). Men hva innebærer det egentlig for deg som er pasient?

Et pasientforløp er en måte å organisere behandlingen på. De nasjonale forløpene er rettet mot pasienter som trenger behandling for en avhengighetstilstand, som rusmiddelavhengighet, spilleproblemer og bruk av anabole androgene steroider. Dette skal sikre pasienter koordinerte og forutsigbare forløp i spesialisthelsetjenesten.

Alle behandlingssteder skal ha forløpskoordinatorer som kan informere pasienter, pårørende og samarbeidspartnere om pasientforløp og behandlingstilbudene. Er du pasient i poliklinikken er forløpskoordinatorer i kontakt med deg før behandlingen og behandler overtar koordinering når behandling er i gang. Er du pasient i døgnenhet vil forløpskoordinator følge deg i nært samarbeid med behandler og tverrfaglig team.