Seksjon for behandling – Skien

Seksjon for behandling holder til i Skien sentrum, der vi har 17 plasser og 2 brukerstyrte plasser.

Du må ha henvisning fra lege, ruskonsulent/NAV eller annen spesialisthelsetjeneste for å få behandling for rus- og spillavhengighet hos oss.  All behandling er da gratis for deg, med unntak av ordinær egenandeltakst i poliklinikken.

Behandlingen består av:

  • Gruppeterapi
  • Undervisning
  • Individuelle samtaler
  • Oppfølging fra lege
  • Oppfølging fra forløpskoordinator
  • Miljøterapi
  • Familie/par/barnesamtaler
  • Fysisk trening og aktivitet

Sentralt i behandlingen er utredning og kartlegging av avhengighetsproblemet. Helsetilstand og utfordringer totalt sett både fysisk, psykisk og sosialt er i fokus. Fagfolkene på klinikken er tverrfaglige og sammen med pasienten lager vi en behandlingsplan for den enkelte.

Vi legger vekt på samarbeid med NAV, fastlege og andre.

Avrusning som del av behandlingen

Avrusning er en del av behandlingen og vil for de fleste av våre pasienter foregå på vår avrusningspost på Borgestad.

Tiden etter behandling

Blant tilbudene til deg er brukerstyrt plass her på seksjon for behandling. Brukerstyrt plass gir deg mulighet for flere korte opphold hos oss det første året etter utskrivelse. Du tar selv kontakt og avtaler bruk av plassen, uten å måtte ha en henvisning.

Noen bildeglimt

Her holder vil til:

Seksjon for behandling – Skien holder til sentralt i byen med kort vei til offentlig transport og bygatene.