Er du pasient og har barn?

Våre barneansvarlige hjelper barn som er pårørende og kan bistå deg med hvordan du på en trygg og god måte snakker med barnet ditt. Alle seksjoner har en barneansvarlig som skal ha et spesielt fokus på barn under 18 år, eller pasientens søsken under 18 år.

Pasienten eller pårørende kan ta kontakt med den barneansvarlige for å få informasjon, råd og hjelp.

Snakk med din behandler om hvem som er barneansvarlig der du får behandling.

Noen gode råd om barn som pårørende

  • Gi barnet/barna informasjon som er tilpasset barnets alder om din avhengighet og hvorfor du er på Blå Kors klinikk Skien.
  • Søk informasjon om hva som er vanlige reaksjoner hos barn når et familiemedlem har et rusproblem/spilleproblem
  • Det er viktig å ha gode rutiner i hverdagen der barnet bor, selv om du er til behandling
  • Gi informasjon til skole/barnehage/helsesøster om situasjonen i familien. Slik kan barnet bli sett og ivaretatt der barnet er til daglig. Det er ikke nødvendig å gi mange detaljer om din situasjon. Barneansvarlige kan hjelpe deg med dette!
  • Informer gjerne også andre i barnets nettverk

Har du omsorg for et barn som er pårørende

Det kan være krevende å ha ansvar for barn ved rus/spilleavhengighet i familien. Hverdagslivet skal fungere selv om bekymringer er store. Det er vanlig å kjenne seg både hjelpeløs og overveldet i en slik situasjon!

De voksnes problemer påvirker barna. Vanlige reaksjoner hos barn og unge kan være sinne, tristhet, skam, skyld og ensomhetsfølelse. Noen barn blir stille, andre utagerende. Noen ser ikke ut til å ha en synlig reaksjon.

Husk at barn og unge trenger informasjon om det som skjer i familien og åpenhet overfor barnet kan være til stor hjelp.

Alle enheter har barneansvarlige som tilbyr deg samtaler og støtte.

Dersom den som er pasient ikke ønsker å involvere deg eller gi deg informasjon kan du likevel kontakte oss for generell informasjon, råd og tips til deg og barna.