Helhetlig behandling

Avhengighetsproblemer rammer helse og funksjon på mange områder. Vår erfaring er at pasientene i tillegg til avhengighetsproblemet kan streve på ulike livsområder:

 • psykisk helse
 • kognitive vansker
 • ernæringsproblemer
 • kriminalitet
 • konfliktfylte og vanskelige nære relasjoner
 • økonomi
 • boforhold
 • somatisk helse

Komplekse problemer

Bred kartlegging og utredning er viktig for å kunne tilby et tilrettelagt behandlingsforløp for den enkelte og familien. Rus- og avhengighetsproblematikk innebærer ofte svært komplekse problemer. Når vi tenker og arbeider helhetlig innebærer det at terapeutiske metoder og tilnærmingsmåter må bli valgt ut fra den aktuelle problematikk hos pasienten.

Et helhetlig behandlingstilbud

 • Hjelp for avhengighetsrelaterte problemer.
 • Å ivareta fysisk helse. God medisinsk oppfølging, kosthold, søvn, døgnstruktur og muligheter for fysisk aktivitet.
 • Tiltak knyttet til psykisk helse. Kartlegging, utredning og behandling.
 • Familie og nettverk. Kartlegging, besøk, behandling.
 • Sosial situasjon. Hjelp til pasientens arbeid med sosial situasjon: bolig, økonomi, aktivitet, nettverk, utdanning, arbeid.
 • Åndelige og eksistensielle spørsmål. Pasienter som ønsker det, får samtaler om åndelige og eksistensielle problemstillinger.