Tverrfaglig spesialisert behandling

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er betegnelsen på behandling av rus- og avhengighetsbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Et helhetlig tilbud

Skadelig bruk av og avhengighet til rusmidler, spill og anabole androgene steroider er ofte en kompleks og sammensatt tilstand. Derfor skal behandlingen vi tilbyr romme både medisinske, psykologiske og sosiale forhold. TSB er altså et helhetlig tilbud som også inkluderer utredning og behandling av eventuelle psykiske og somatiske lidelser.

God spesialistdekning

Som i annen spesialisthelsetjeneste skal behandling i TSB blir garantert av spesialister. Disse spesialistene skal være representert:

  • Overlege med spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin
  • Psykolog med spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi
  • Sykepleier/sosialfaglig ansatte med videreutdanning i rusbehandling

Blå Kors Klinikk Skien har meget god spesialistdekning på alle de tre områdene.

Avtale med regionalt helseforetak

Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å levere TSB- tjenester til befolkningen. Vi er en av flere som har avtale med Helse Sør Øst om rus- og avhengighetsbehandling i vår region. For pasientene innebærer dette blant annet at behandlingen er gratis utover ordinær egenandel i poliklinikken.

Mer informasjon