Seksjon for familier

I behandlingen legger vi vekt på:

Miljøterapi, foreldreveiledning, behandling individuelt, som par og i gruppe er sentralt. Vi jobber med:

  • behandling av rusmiddelproblemene
  • samspill og tilknytning til barnet
  • sosiale ferdigheter
  • struktur og støtte i hverdagen

Vi samarbeider med pårørende og andre hjelpeinstanser; som rustjenesten og barnevernet.

Behandlingstid er inntil 12 måneder. Vi tilbyr også oppfølging etter utskrivelse. Det er ingen kommunale egenandeler for oppholdet hos oss.

Ukentlige samtaler med behandler

Hver pasient har en behandler som de møter ukentlig til individualterapi. I samtalene finner vi fram til ulike tema som er viktig for den enkelte. Det kan handle om følelser, rusmestring, egen historie og oppvekst, tilknytning, samspill eller andre problemstillinger som har betydning for å kunne stå stødig i et rusfritt liv og være en god nok forelder.

Grupper for kvinner og menn

Det er egne grupper for kvinner og menn. Her tar vi opp tema rundt rus og avhengighet, hvordan rus påvirker familien, parforhold og nettverk.

Hvordan være gode nok foreldre?

Foreldrene i seksjon for familier blir nærmere kjent med Trygghetssirkelen, eller Circle of Security (COS) som den egentlig heter. Kort fortalt så har modellen som mål at barnet utvikler trygg tilknytning til foreldrene sine.

Trygghetssirkelen er tema både i grupper og i miljøterapi.

Vi har ulike gruppetilbud

Rusmestringsgruppe: Målet for dette gruppetilbudet er å lære om avhengighet og hva avhengighet er for den enkelte. I gruppa ønsker vi at deltakerne skal hjelpe hverandre ved å dele sine erfaringer, lytte til hverandre, gi støtte, tilbakemeldinger og gode råd.

Utgruppe: Når du etter endt opphold skrives ut fra behandling på Seksjon for familier, begynner den reelle jobben med å mestre livet uten rusmidler. Målet er at behandlingen skal ha gitt deg de nødvendige verktøy for å lykkes med en varig endring og rehabilitering. Seksjonens ut-gruppe skal bidra til at pasientene i siste fase av behandlingen jobber målrettet og praktisk for å trene på og tilrettelegge for livet og hverdagen etter utskrivelse.

Video: Her blir du mer kjent med oss

De som jobber her

Våre ansatte er en tverrfaglig sammensatt gruppe som består av psykolog, familieterapeut, forløpskoordinator, sosionom, erfaringskonsulent og miljøterapeuter med bakgrunn som sykepleiere, vernepleiere og barnevernspedagoger.

Det er jordmor og lege knyttet til enheten og vi samarbeider med barnehage i nærheten, helsestasjon og fysioterapeut.

Klinikken har et eget treningsteam som samarbeider med avdelingene om aktiviteter og trening som del av behandlingen. Vi tilbyr turer og yoga blant annet. Klinikken har et eget treningsrom som pasientene kan bruke.

Kort informasjon om avdelingen

Pasientene bor i små leiligheter hvor det er egne bad. Det er hyggelige fellesareal med kjøkken, stue, vaskerom og stellerom. Ute har vi en skjermet hage og veranda. Klinikken ligger nært til skog og mark med gode turmuligheter. Det er gode bussforbindelser til Porsgrunn og Skien

Les mer:

https://www.blakors.no/klinikk-skien/fra-rus-og-kriminalitet-til-et-godt-familieliv/

Bildeglimt