Trygghet og mot til å være en rusfri mamma

kvinne med ryggen til prater med jordmor

Hun er nybakt mamma til ei lita jente og er som ferske mødre flest, litt sliten og matt, men veldig glad. Det meste av svangerskapet har hun vært på seksjon for gravide ved Blå Kors Borgestadklinikken. Nå er hun tydelig på at hun skal være en rusfri mamma.

12 uker gravid kom den unge kvinnen, som er i 30-årene, til klinikken. Bakgrunnen var bruk av cannabis og hun kom inn på «tvang» etter et § 10-3 vedtak om innleggelse mot eget samtykke.

-Jeg ble henta hjemme og fikk ikke noe annet valg enn å bli med. Det var vanskelig og tøft den første tiden. Jeg kjente på mye tristhet rundt det egentlig. To ganger var jeg i fylkesnemda for sosiale saker for å få vedtaket ugyldig, men fikk ikke medhold. Etter det bestemte meg for å gjøre det beste ut av det. I dag er jeg veldig glad for at jeg kom hit. Det ble en god ro etterhvert, og jeg er takknemlig for at jeg kom hit såpass tidlig i svangerskapet.

Hun forteller at hun ruste seg hver dag på cannabis. Da hun oppdaget graviditeten forsøkte hun å trappe ned.

-Det er vondt å tenke på nå at jeg fortsatt røykte cannabis selv om jeg visste jeg var gravid, og jeg hadde nok ikke klart å slutte på egen hånd.

Avhengig av cannabis

Cannabisavhengigheten har vart i rundt 10 år, sier hun og forteller at i hennes miljø er det helt vanlig å bruke mye cannabis. Hun har ikke tidligere hatt kontakt med behandlingsapparatet eller kommunal rustjeneste.

Men tenker du på deg selv som en rusmiddelmisbruker?

-Det var jo det jeg var. Jeg var helt avhengig. Har jobbet med den erkjennelsen i samtaler med behandler her. Måtte ha cannabis for å sove blant annet. Avhengigheten gikk ut over psyken, jeg gikk fort «i kjelleren», og hadde dårlig selvtillit. En blir liksom i en boble og er litt fjern. Bruken gikk jo også utover økonomien.  Jeg er helt ferdig med det livet, men jeg har måttet bli kjent med meg selv på nytt.

Å skape tro på at endring er mulig

-Pasienten har virkelig jobbet hardt her, sier jordmor anerkjennende. Sentralt i tilbudet for gravide er å skjerme det ufødte barnet mot rus, støtte og veilede kvinnen og møte henne med respekt, gi trygghet og mot. Vi ønsker også å skape tro på muligheter og at endring er mulig, sier jordmor.

-Jeg sa ja-takk til alle tilbud i avdelingen, noe som jo er frivillig selv om en er lagt inn på tvang, forteller hun. Det innebar samtaler med behandler, oppfølging av jordmor, undervisning, turer og miljøterapi som er sentrale deler av tilbudet.

Jordmor Elisabeth Skreosen: Vi ønsker å skape tro på muligheter og at endring er mulig

Hun forteller også at selv om rammene på en behandlingspost med pasienter som er innlagt uten eget samtykke kan være strenge med låste dører, så fikk hun raskt mulighet til å ha permisjoner og fulgte også opp en deltidsjobb der hun bor.

Barseltid og veien videre

De første ukene etter fødselen har pasienten vært  i barselopphold på seksjon for gravide,  noe klinikken tilbyr etter fødsel. Mange takker ja til det den første sårbare tiden, og får støtte og oppfølging fra personalet. Når det gjelder videre behandling så er familietilbudet ved klinikken et godt alternativ for mange. Noen også da med barnefar/partner. Der er rusbehandling sentralt og det  jobbes mer med foreldreskapet og samspill/utvikling hos barnet. Noen pasienter drar videre til ett mor/barn senter for utredning av omsorgsevne, mens andre drar hjem slik denne pasienten ønsker.  

-Jeg er alene, men dette skal jeg klare! Nettverket mitt er dessverre begrenset, men det er godt å ha egen leilighet og det blir oppfølging fra barnevern, rusteam og andre i kommunen, forteller hun.