Vg1 Helse- og oppvekstfag

Tar du utdannelsen din innen helse- og oppvekstfag har du mulighet til å jobbe i mange forskjellige yrker knyttet til helse og oppvekstsektoren. Utdannelsen fører fram til yrker hvor egne holdninger, gode kommunikasjonsevner og respekt for medmennesker er viktige faktorer. 

Det at du har innsikt i og kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller kan gjøre deg til en god medarbeider. 

Fokus på praktisk erfaring

Gjennom denne utdannelsen møter du mange forskjellige mennesker i forskjellige livssituasjoner. Hos Blå Kors Grimstad VGS har vi fokus på at elevene får bruke det de lærer igjennom praktiske oppgaver og prosjekter. Opplæringen er i tråd med godkjent læreplan for helse- og oppvekstfaget. Læreplan for Vg1 består av 4 hovedområder.

1. Helsefremmende arbeid

Dette området handler om å forstå sammenhengen mellom livsstil og helse. Hovedområdet vektlegger ivaretakelse av hele mennesket og en bevisstgjøring om å ta vare på egen fysisk- og psykisk helse, for å kunne stå i yrket.

2. Yrkesforståelse og yrkesidentitet

Dette dreier seg om kunnskap om de ulike yrkenes egenart og hvilke krav som stilles til yrkesutøvelsen. Rettigheter og plikter som gjelder arbeidslivet står sentralt her.

3. Kommunikasjon og samhandling

Samspill og samhandling mellom mennesker av ulik kulturtilhørighet, religion, livsførsel og funksjonsnivå er et hovedområde i dette programmet, og bygger på kunnskaper eleven har tilegnet seg i norsk. Området handler også om empati, ansvarlighet og nøyaktighet.

4. Yrkesfaglig fordypning

Dette faget skal bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet og aktuelle yrker for det programområdet de går på. Opplæringen i faget vil foregå på ulike arenaer. En mulighet er å være i praksis i en bedrift 1 dag i uken. 

Når du har fullført og bestått Vg1 Helse- og oppvekstfag kan Blå Kors videregående skole, Grimstad tilby deg følgende to Vg2 løp: 

Andre alternativer er:

  • ambulansearbeider
  • apotektekniker
  • fotterapeut
  • helsekretær
  • hudpleier
  • IKT servicemedarbeider
  • ortopedtekniker
  • tannhelsesekretær   

Studienummer: HSHSF1