Pårørende

Som pårørende til våre pasienter har du rett på informasjon dersom pasienten har oppført deg som sin pårørende, og har gitt samtykke til at vi kan gi informasjon til deg.

De nære pårørendes situasjon blir tatt opp med pasientene våre, og vi ønsker å invitere pårørende til samtaler hos oss.

Flere avdelinger har også informasjonskvelder eller andre arrangement for pårørende og pasienter.

Trenger du hjelp for egen del?

Er du samlivspartner, forelder, barn av – eller har en annen nær relasjon til – en person med avhengighetsproblemer og har fått egne helseproblemer som kan knyttes til belastninger på grunn av av dette? På Blå Kors Borgestadklinikken har vi behandlingstilbud for pårørende i poliklinikken. Som pårørende kan du ha mange roller. Men vi vet at belastningene er så store for noen at de selv blir syke og trenger hjelp for egen del

Samtaletilbudet ROM er et gratis kveldsarrangement der de pårørende møter andre i samme situasjon til samtale og erfaringsutveksling. Det er også fagpersoner tilstede som deltar i samtalene.

Barn som pårørende

Det er viktig å være klar over at et rusproblem/spilleproblem kan påvirke barna i familien og deres hverdag, tanker og følelser mer enn vi voksne tror. Derfor er det så viktig å snakke med barna! Barn og unge som er pårørende trenger informasjon, og få vite at de kan snakke med noen om det som er vanskelig. Det skaper trygghet.