Nytt behandlingstilbud ved Blå kors Lade behandlingssenter

Vi har mange års erfaring i å hjelpe mennesker med utfordringer knyttet til

Arbeidsliv og avhengighet

Siden 2009 har vi samarbeidet med bedrifter med hjelp og oppfølging av medarbeidere som har slitt med rusavhengighet. Tidligere var dette et tilbud som ble finansiert gjennom øremerkede midler fra det offentlige og som var en del av vår avtale med Helse Midt-Norge. Fra 2018 er dette tilbudet videreført og videreutviklet som et eget tilbud ved siden av det ordinære behandlingstilbudet. Samfunnet og arbeidslivet er under stadig utvikling og dette har ført til at vi må tilpasse vårt tilbud til de endringene som skjer. I de siste årene så har vi blant annet sett at stadig flere medarbeidere sliter med spilleavhengighet som påvirker arbeidet, enten ved at det brukes tid og ressurser på jobben, eller at spilling på fritiden påvirker medarbeiderens arbeidskapasitet. Det er heller ikke uvanlig at pårørende til familiemedlemmer med rus- og spillavhengighet sliter i forhold til arbeidslivet på grunn av store belastninger på fritiden.

En avhengighet utvikler seg gjerne over tid, og etter hvert kan dette bli et problem ikke bare for medarbeideren men også for nærmeste leder, kollegaer og medarbeiderens familie. Det er ikke uvanlig at når problemet kommer opp til overflaten så involvere dette mange personer som kan ramme bedriften sterkt og det er et behov for å ta tak i problemet så raskt som mulig for alle parter. Målgruppen er ledere og ansatte som ønsker å jobbe forebyggende eller har en utfordring knyttet til avhengighet.

Vi kan hjelpe medarbeider og ledere med rask kartlegging og forslag til videre oppfølging. Vi garantere tilbakemelding innen 48 timer.

Vi kan tilby

  • Veiledning og behandling til medarbeidere med rus- og spillavhengighet
  • Veiledning til ledere som er berørt av andres avhengighet
  • Veiledning og behandling til pårørende som er berørt av andres avhengighet
  • Veiledning av kollegaer til en person med avhengighetsproblematikk
  • Kartlegging av behandlingsbehov
  • Poliklinisk behandling og eventuelt døgnbehandling
  • Henvisning til annen behandling dersom det er nødvendig
  • Vi tilbyr også kurs, veiledning og rådgivning tilpasset den enkelte bedrifts behov.

Med respekt og verdighet

Vårt tverrfaglig team består av erfarne medarbeidere med helse- og sosialfaglig bakgrunn som har lang erfaring med å arbeide med ulike typer avhengighet. Tilbudet er regulert av helse- og sosiallovgivningen med hensyn til blant annet taushetsplikt m.v.

Medarbeideren og bedriften får en egen behandler/rådgiver som følger opp behandlingen. Dersom det er ønskelig så kan samtalene gjennomføres på ettermiddags- og kveldstid.

Vi møter mennesker der de er i livet med respekt og verdighet.

Finansiering

Kostnaden dekkes av arbeidsgiver eller gjennom bedriftens helseforsikring.

Medarbeideren betaler ikke egenandel.

Kontakt

Er du arbeidsgiver eller medarbeider som har spørsmål, vedr. arbeidsliv og avhengighet så ta kontakt med en av våre behandlere/rådgivere på telefon:

Lise Rogne – 477 91 006

Bjarne Brubak – 477 91 003

eller

Blå Kors Lade Behandlingssenter
Lade Alle 86
7041 Trondheim

Sentralbord: 73 84 85 00 E-post: post@ladebs.no