Miljøfyrtårn sertifikat

Uteområde ved inngangspartiet Blå Kors Lade behandlingssenter.

Vi har siden 2016 vært en Miljøfyrtårn bedrift gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. I mars 2022 ble vi resertifisert som Miljøfyrtårn i 3 nye år. 

Dette vil blant annet si at vi kontinuerlig arbeider for å ha en miljøvennlig drift og rutiner som står i samsvar til våre miljøkrav. Vi har fokus på miljø i arbeidsoppgavene vi foretar oss og iverksetter klimatiltak for å redusere utslipp og forurensning. Gjennom å kartlegge miljøkravene fra stiftelsen Miljøfyrtårn får vi også en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Sammen med en godkjent sertifisør og konsulent har vi foretatt en miljøanalyse og laget en handlingsplan som innfrir Miljøfyrtårnets bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende områder:

  • Systemkriterier og internkontroll
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp
  • Energi
  • Transport
  • Avfall
  • Estetikk
  • Andre miljøaspekt

For å kunne levere i henhold til de miljøkravene som settes, er vi avhengig av et godt samarbeid og god informasjonsflyt mellom sertifisør og ansatte på Blå Kors Lade Behandlingssenter. Derfor skal alle ansatte være kjent med Miljøfyrtårn-arbeidet.