ROP-avdelingen

ROP-avdelingen består av 7 døgnplasser for voksne. Vi har en regional spesialfunksjon knyttet til mottak av pasienter innlagt på tvang, etter lov om helse- og omsorgstjenester (HOTL). Avdelingen tar også imot pasienter for frivillig opphold, med behov for spesielt tilrettelagte rammebetingelser.

Vi har 7 enerom og alle har eget bad. Avdelingen har felles stue og kjøkken, og er spesielt tilrettelagt for pasienter med rus og psykiatri-utfordringer (ROP-pasienter).

Pasienter som er innlagt hos oss får hjelp til å oppnå en rusfri periode – slik at de bedre kan ta stilling hva de ønsker videre for eget liv. Vi tilrettelegger for individuelt tilpasset opphold, med fokus på ADL-funksjon, trening, turer, andre aktiviteter og lignende.

– Det heter tvang, men omsorg, god bemanning, motivering og dialog forteller mye mer om hva vi driver med.


Leif Huemer, samhandlingskonsulent i Blå Kors.

Hos oss jobber vi tverrfaglig. Vi utreder fysisk og psykisk helse, og kartlegger sosial funksjonsevne. Dette for å kartlegge hvilken type og omfang av behandling pasienten har behov for etter oppholdet hos oss.

Bildeglimt

Se og hør mer om avdelingen

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.