Gravide og Småbarnsfamilier

Vår avdeling er en regional spesialenhet som tilbyr behandlingstilbud for gravide og småbarnsfamilier. Avdelingen har fem familieplasser, hvor hver familie har sin egen leilighet.
Vi jobber med gravide og med familier med barn i alderen 0-6 år.

Under oppholdet vil gravide og småbarnsforeldre få mulighet til å jobbe med egen rusmiddelproblematikk og med styrking av foreldrefungering. For at barn skal utvikle seg godt og bli trygge, er det viktig at foreldre er sensitive og at samspillet mellom foreldre og barn er godt nok.

En baby ligger på en stellemappe og blir løftet litt opp av en kvinne. Hun smiler og duller med barnet

Det å streve med det mest grunnleggende i livet, som å ha et trygt sted å bo, ha orden på økonomien og å håndtere en hverdag uten rus, er utslagsgivende for hvordan en har det.
Mange synes det er vanskelig å be om hjelp. Vi gir derfor god informasjon om muligheter og rettigheter den gravide og familien har før, under og etter et opphold hos oss.

Et opphold hos oss varer vanligvis 3-9 måneder. Når man flytter ut vil familien få et tilbud om videre oppfølging i noe måneder eller år, ut fra familiens ønsker og behov.

Partner kan også søkes inn til behandling sammen med den gravide.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan er «huset vårt»?

  Avdelingen er i et eget hus like ved hovedhuset til Blå Kors klinikk Lade. Familiene som bor her har egne leiligheter, og har tilgang på hyggelige fellesrom bestående av stue, kjøkken, spisestue, lekerom og stellerom. Avdelingen ligger like ved turstien på Lade, og har kort vei til sjøen. Uteområdene gir gode muligheter for trening, tur og friluftsaktiviteter for hele familien. Det er kort avstand til Trondheim sentrum, og det er lett å komme hit med tog og buss. Avstand til Trondheim lufthavn Værnes er ca. 30 minutter med bil.

 • Hvem jobber her?

  Avdelingen har 16 årsverk, og tverrfaglig kompetanse bestående av sykepleiere, lege, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeut, pedagoger, psykologer/ psykologspesialister og familieterapeut. Mange har videreutdanninger innenfor sitt fagfelt. Alle har grunnleggende god kunnskap om tilknytning, sped- og småbarn samspill og betydningen av relasjoner. Avdelingen jobber kontinuerlig med å opprettholde en felles faglig forståelse, samtidig som vi skal ha spisskompetanse på enkeltområder.

 • Hvordan er det å være barn på institusjon?

  Barn som blir eksponert for rusmidler i svangerskapet er i risiko for skader og skjevutvikling. Det haster med å stoppe inntaket av rusmidler for den gravide, men fravær av rusmiddelbruk er imidlertid ikke nok. Trygg tilknytning og utvikling hos barn skapes i samspill med omsorgspersonen. Hos oss bor gravide, deres partnere og familier med babyer og små barn under samme tak, og deler mye av hverdagen sammen. Avdelingen skal være et trygt sted å være, slik at små og store trives. Vi er opptatt av hvordan vi forholder oss til hverandre i hverdagen, og bruker gjerne utfordringer og misforståelser til å jobbe med relasjoner. Avdelingen har en egen barneansvarlig, som har som oppgave å se til at barna får informasjon og mulighet for å dele sine opplevelser. Alle på avdelingen har ansvar for at barnets behov blir ivaretatt.

 • Hvordan er hverdagen i avdelingen?

  Avdelingen er åpen hver dag gjennom hele året. Hverdagen er organisert i en ukeplan. Ukedagene består av samtaler og arbeid på ulike behandlingsarenaer. Familiene har også avtaler utenfor avdelingen, som for eksempel på helsestasjon, tannlege, sykehus, barneverntjenesten, Nav og fastlege. I helgene har familien fri fra faste avtaler og legger egne planer i samarbeid med personalet. Avdelingen har husregler som skal sikre trygge rammer for barn og voksne.

 • Hvordan er det med besøk og permisjoner?

  Det er mulighet for besøk av familie og venner. Familiene kan ha permisjoner under oppholdet. Dette forberedes og følges opp av behandlerteamet sammen med den enkelte.

 • Behandlingsmetoder?

  Vi bruker Funksjonssirkelen og Mentaliseringsbasert terapi til å utforske hvordan du som forelder fungerer og hvilken innvirkning dette har på barnet ditt. Det handler mye om å være interessert og nysgjerrig på å se seg selv utenifra og andre innenifra. Søk på Behandling for mer detaljert informasjon.

Ansatte

Våre ansatte har god kunnskap om tilknytning, samspill og betydningen av relasjoner. Flere har videreutdanning eller spesialisering innenfor sitt fagfelt. Ansatte i vår avdeling jobber kontinuerlig med å opprettholde en felles faglig forståelse, samtidig som vi skal ha spisskompetanse på enkeltområder.

Vi tror på en langsiktig og individuell tilrettelagt behandling, med fokus på hele familien.

Regional spesialfunksjon

Avdelingen er en enhet med regional spesialfunksjon i Midt-Norge for gravide og småbarnsfamilier med rusproblematikk. Det tilbys veiledning til kommunene og utstrakt undervisning for ulike grupper som ønsker kompetanse på målgruppen.

Bildeglimt

Hør og se mer om avdelingen

Kontakt oss

Ønsker du en uforpliktende samtale om behandlingsbehov og råd om innsøking, så ring oss gjerne på: 73 84 85 70 eller 91 38 39 34. Du kan også sende oss henvendelse via kontaktskjema.

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.