Ambulante tjenester

Behandling der du er

Vi tilbyr ambulante tjenester til pasienten. Vi bruker enten egen bolig eller andre steder hvor vedkommende oppholder seg, og har behov for bistand. Ofte skjer dette i samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Graden av ambulant tjeneste bør ta utgangspunkt i faglige vurderinger, pasientens ønske og tilpasses brukerens varierende funksjonsnivå (nasjonal faglig retningslinje for tverrfaglig spesialisert behandling).

Fokusområde

Blå Kors klinikk Lade ønsker å ta føringen fra nasjonale helsemyndigheter om at sykehusene skal bli mer tilgjengelige og utadvendte, på alvor. Vi har gjennom 2020 jobbet i og på tvers av avdelingene, samt involvert ledergruppa og brukerråd, for å utvikle et ambulant tjenestetilbud.

Ambulante avtaler vi gjør:

  • Samtale med pasient mens vi går tur i pasientens hjemmemiljø
  • Hjemmebesøk med individuelle samtaler
  • Hjemmebesøk med familiesamtale
  • Angst-trening med veiledning, som foregår utendørs (gå over ei bru, ta buss med mer)

Gode tilbakemeldinger

Vi får gode tilbakemeldinger fra pasienter, som opplever at det er fint å møtes på andre arenaer og i deres hjemmemiljø. Noen sier at de føler seg mindre som pasient, eller «mer normal», når behandlingen kan foregå utenfor institusjonen. Andre forteller at det var godt vi kunne komme hjem til de, ellers ville de ikke kunne ha gjennomført samtalen.

Vi erfarer også at vi forstår mer av om hvordan pasienten og familien har det, når vi inviteres til deres hjemmebane.

Nye prosjekter

Blå Kors klinikk Lade er godt i gang med et prosjekt hvor vi inngår samarbeidsavtaler med kommuner i opptaksområdet, som blant annet handler om at vi i større grad har fast tilstedeværelse i kommunen, og dermed øker vår tilgjengelighet.

Først ut er Blå Kors klinikk Lade ute i Orkland, hvor vi månedlig vil låne kontor ved Folkehelsesenteret på Orkanger. Dette tror vi vil gi oss enda flere erfaringer med ambulante konsultasjoner, som vi gjerne utfører sammen med de som jobber i kommunale tjenester.

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.