Søk behandling

Slik søker du behandling

Før vi kan gi deg et tilbud om behandling må vi motta en henvisning fra utpekt vurderingsinstans. Henvisningen må sendes hit fra din fastlege, NAV, barneverntjenesten, helsepersonell i somatisk sykehus eller psykisk helsevern. Det er viktig at dine ønsker og behov kommer tydelig fram. Ønsker du å bli behandlet hos oss, må dette stå i henvisningen.

Rusbehandling kan gis i form av poliklinisk behandling på dagtid eller innleggelse til døgnbehandling. Har du ønsker om hvilken type behandling du trenger, er det viktig at dette også kommer klart fram i henvisningen. Snakk med din fastlege om hva som vil passe best for deg.

Egenandeler hos oss er de samme som i et tilsvarende offentlig behandlingstilbud.

Tidligere inntakskonsulent forteller i denne podcasten hvordan man bli henvist til Blå Kors Lade Behandlingssenter.

Dette skjer etter mottatt henvisning

Når henvisningen blir mottatt, blir det vurdert hvilken behandlingsinstitusjon som kan gi deg rett behandling. Samtidig blir det satt en frist for når behandlingen senest skal begynne.

Dersom henvisningen din blir sendt til et annet behandlingssted enn opprinnelig ønsket, kan du benytte deg av retten til fritt behandlingsvalg. Dersom du ønsker det kan du kontakte behandlingsinstitusjonen du er henvist til, og be dem sende din henvisningen videre til ønsket plass.

Underveis i behandlingsforløpet, vil behandlere i samarbeid med deg, vurdere om det er behov for viderehenvisning til andre typer behandling.

Ventetider

BehandlingstilbudDøgnbehandling
Gravide og småbarnsfamilier9 uker
Klinikken/døgnbehandling menn3 uker
Klinikken/døgnbehandling kvinnerIngen ventetid
ROP-avdelingen3 uker
Avrusning4 uker

Sist oppdatert 11. januar 2024. Ved spørsmål om ventetid kontakt inntakskontoret Tlf. 738 48 598

*Fra vi mottar henvisning fra vurderingsinstans.