Søk behandling

Slik søker du behandling

Før vi kan gi deg et tilbud om behandling må vi motta en henvisning fra utpekt vurderingsinstans. Henvisningen må sendes hit fra din fastlege, NAV, barneverntjenesten, helsepersonell i somatisk sykehus eller psykisk helsevern. Det er viktig at dine ønsker og behov kommer tydelig fram. Ønsker du å bli behandlet hos oss, må dette stå i henvisningen.

Rusbehandling kan gis i form av poliklinisk behandling på dagtid eller innleggelse til døgnbehandling. Har du ønsker om hvilken type behandling du trenger, er det viktig at dette også kommer klart fram i henvisningen. Snakk med din fastlege om hva som vil passe best for deg.

Egenandeler hos oss er de samme som i et tilsvarende offentlig behandlingstilbud.

Dette skjer etter mottatt henvisning

Når henvisningen blir mottatt, blir det vurdert hvilken behandlingsinstitusjon som kan gi deg rett behandling. Samtidig blir det satt en frist for når behandlingen skal begynne.

Dersom henvisningen din blir sendt til et annet behandlingssted enn opprinnelig ønsket, kan du benytte deg av retten til fritt behandlingsvalg. Dersom du ønsker det kan du kontakte behandlingsinstitusjonen du er henvist til, og be dem sende din henvisningen videre til ønsket plass.

Underveis i behandlingsforløpet, vil behandlere i samarbeid med deg, vurdere om det er behov for viderehenvisning til andre typer behandling.

Våre ventetider

BehandlingstilbudPoliklinisk Døgnbehandling
Spilleavhengighet3-5 uker
Pårørende tilbud1-2 uke
Gravide og småbarnsfamilier13 uker
Poliklinikken1 uke
Klinikken/døgnbehandling menn7 uker
Klinikken/døgnbehandling kvinnerNoe ledig
Skjerming1 uke
Avrusing2 uker

Sist oppdatert 18. januar 2020. Ved spørsmål om ventetid kontakt inntakskontoret Tlf. 73 84 85 98