Oversikt over kurs

Tema:Målgruppe:
Å bryte den usynlige muren – systematisk involvering av pårørende i rusbehandling 
Praksisnær presentasjon med eksempler og videoer, mulighet for å legge inn ferdighetstrening
Tid: tilpasses 45 min. – 2 dager.
Helsepersonell
– som jobber i TSB
– i spesialisering
Helhetlig rusbehandling 
Et foredrag om forståelse av avhengighet og moderne behandlingstilnærming  
Tid: tilpasses 45 min. – 2 dager.
Helsepersonell
– som jobber i TSB
– i spesialisering
Arbeidsliv og rus 
Forebygge, håndtere og forstå rus og spill utfordringer i arbeidslivet generelt, og i bedriften spesielt.  
Hvordan utarbeide og jobbe med bedriftens rus politikk
Hvordan utarbeide arbeidskontrakter og avtaler for å forebygge rus og spill problem. 
Tid: Tilpasses 1,5 timer – 1 dag.
Arbeidstakere og arbeidsgiver  
Ledere, HR, verneombud, akan kontakter, andre med personalansvar. 
Fysisk aktivitet og trening i rusbehandling 
Tid: kan tilpasses, ca. 2 timer
Studenter 
Andre som tilbyr behandling og/eller oppfølging av rusavhengige 
Funksjonssirkelen
Et verktøy for kartlegging og systematisk arbeid med flere livsområder i en behandlingsprosess. Mentaliseringsbasert 
Tid: etter avtale og behov.
Kommuner og spesialisthelsetjeneste som møter personer med rusproblemer og psykiske vansker 
Medikamentell abstinensbehandling 
Tid: kan tilpasses, 45 min – 4 timer.
Alle som jobber med rusbehandling i TSB og kommune. 
Spesielt rettet mot leger og sykepleiere.  
Akutt psykiatri, akutt somatikk og sengeposter innen somatikk.  
Førstehjelp ved selvmordsfare
Tid: 2 dager
Alle som kan møte selvmordsnære personer i sin arbeidsverdag. Ingen forkunnskaper er nødvendig.
Å være erfaringsmedarbeider i TSB
Tid: Kan tilpasses
Helsepersonell og andre som jobber innen TSB
Rus i ungdomstida – ta vare på hverandre
Vår erfaringsmedarbeider informerer med utgangspunkt i egne erfaringer.
Tid: kan tilpasses
Foredrag for skoleelever på ungdomstrinn

Undervisning og foredrag hos oss, på arbeidsplassen, eller annet egnet sted.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale om tema, ønsker og behov.

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.