Avrusningsavdelingen

Behandlingsopphold for avrusning

Et opphold for avrusning er ett av flere viktige ledd i et behandlingsløp. Oppholdets lengde blir individuelt vurdert, og varierer ut fra pasientens behov. Behandlingsplassene brukes i hovedsak til planlagte innleggelser, men det gis også tilbud om innleggelser på kort varsel der hvor det er nødvendig med abstinensbehandling.

Før innleggelse kartlegger vårt polikliniske team pasientens situasjon og behov. Poliklinisk team (spesialsykepleiere og overleger) motiverer pasienten til innleggelse og informerer både pasient og eventuelt pårørende om hva en innleggelse vil innebære. I tillegg avklares praktiske forhold som er av betydning for oppholdet.

Under innleggelsen vektlegges medisinskfaglig avrusning gjennom systematisk bruk av velprøvde scoringsverktøy som gir grunnlag for individuelt tilpasset abstinensbehandling. Dette gjennomføres med fokus på faglig medisinsk behandling og motiverende miljøterapeutisk oppfølging.

Somnofy – søvnovervåking

Som ledd i behandlingen er det montert avansert søvnovervåking, Somnofy, på alle rom. Med dette ønsker vi å gi både pasient og personal økt innsikt i søvnmønsteret til den enkelte, og på denne måten tilpasse søvnbehandlingen best mulig. Videre ønsker vi at dette skal gjøre at alle føler seg trygge når de er innlagt hos oss.

Lege sitter foran en PC. På veggen henger en stor skjerm som viser antall rom
Overlege leser av nattens søvnregistrering.

Motivasjonsarbeid og stabiliseringstiltak av både somatisk og psykisk helse er også en del av tilbudet. Videre vektlegges samhandling med innsøkende instanser, oppfølgingstjenesten i bostedskommunen, samt den virksomheten pasienten skal til for videre behandling, dersom dette er klart.

Elementer i behandlingsoppholdet

  • Systematisk observasjon, og håndtering av somatiske og psykiske abstinensreaksjoner etter individuelle behov
  • Stabiliseringstiltak: somatisk og psykisk tilstand
  • Motivasjonsarbeid
  • Kontakt med øvrig behandlingsapparat, samt hjemkommunes oppfølgingstjeneste ved behov

Se og hør mer om avdelingen

Poliklinisk team

Poliklinisk team består av spesialsykepleiere og overlege.

Før innleggelse kartlegger vårt polikliniske team pasientens situasjon, ønsker og behov slik at avdelingen er best mulig forberedt til å ta i mot pasienten. Poliklinisk team jobber med å motivere pasienten til innleggelse og informerer både pasient og eventuelt pårørende om hva en innleggelse vil innebære. I tillegg avklares praktiske forhold som er av betydning for oppholdet. Poliklinisk team bidrar også til samhandling dersom andre instanser er involvert.

Poliklinisk team tilbyr poliklinisk nedtrapping av benzodiazepiner i tett samarbeid med fastlege, hjemmesykepleien og øvrig kommunehelsetjeneste.

En mann ligger i sengen med dynen over seg, men han smiler. Ved siden av sitter det en faglig rådgiver og smiler, med en bok i hånden

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.