Administrasjon og fellestjenester hos Blå Kors klinikk Lade

Vårt fokus er å yte god service til alle våre ansatte og bidra positivt til et godt arbeidsmiljø. Ansatte i administrasjonen har lang erfaring og bred fagkompetanse. Avdelingen dekker blant annet fagområder innen økonomi og administrasjon, lønn og turnus, IT, drift og renhold, sentralbord og resepsjon, markedsføring, kjøkken og kantinedrift.

Administrasjonen sørger også for at det gjennomføres små og store miljøtiltak gjennom året. Grilling i hagen, kubb-turnering, sykkeldager, hagekonserter, miljødag og miljøkonkurranser, for å nevne noe. Dette til glede både for ansatte og våre pasienter. Vi oppfordrer også til deltakelse i vårt bedriftsidrettslag og trivselsgruppe. Her tilbys ulike aktiviteter på tvers av avdelinger.

Vi har også et konferanserom med plass til 90 deltakere. Her arrangeres kurs og seminarer for ansatte, pasienter, pårørende og eksterne samarbeidspartnere. Mat og drikke leveres da fra eget kjøkken.

Litt mer om oss:

  • Bærekraftig og sunn mat: Vi er en Miljøfyrtårnbedrift, og kjøkkensjefen er svært opptatt av å levere bærekraftig og sunn mat til avdelingene og vår felles kantine. Kjøkkenet er også lærlingbedrift, og tar ofte inn både lærlinger og praksiskandidater.
  • Driftsavdelingen sørger for et godt vedlikehold av våre arealer, både ute og inne, samt renhold av fellesarealer og pasientrom.
  • Resepsjon og sentralbord betjenes hverdager fra 08.30-11-00, og 12.30-14.30 av et hyggelig og serviceinnstilt team.
  • Miljøarbeid: Vi har en egen miljøgruppe som møtes fire ganger i året. Vi jobber med store og små miljøtiltak, og sørger for at vår arbeidsplass har et stadig fokus på miljø og en bærekraftig drift og utvikling. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn.
  • HR-ansvarlig: I administrasjonen har vi også en HR-leder, som jobber på tvers av alle avdelinger. HR-leder er også leder for vårt eget Bemanningssenter. I Bemanningssenteret har vi 6 sykepleiere/vernepleiere som dekker vakter i alle fire døgnavdelinger.  

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.