Administrasjon og fellestjenester

Vårt fokus er å yte god service til alle våre ansatte og bidra positivt til et godt arbeidsmiljø. Ansatte i administrasjonen har lang erfaring og bred fagkompetanse. Avdelingen dekker blant annet fagområder innen økonomi og administrasjon, lønn og turnus, IT, drift og renhold, sentralbord og resepsjon, markedsføring, kjøkken og kantinedrift.

Administrasjonen sørger også for at det gjennomføres små og store miljøtiltak gjennom året. Grilling i hagen, kubb-turnering, sykkeldager, hagekonserter, miljødag og miljøkonkurranser, for å nevne noe. Dette til glede både for ansatte og våre pasienter. Vi oppfordrer også til deltakelse i vårt bedriftsidrettslag og trivselsgruppe. Her tilbys ulike aktiviteter på tvers av avdelinger.

Vi har også et konferanserom med plass til 90 deltakere. Her arrangeres kurs og seminarer for ansatte, pasienter, pårørende og eksterne samarbeidspartnere. Mat og drikke leveres da fra eget kjøkken.

Litt mer om oss:

  • Bærekraftig og sunn mat: Vi er en Miljøfyrtårnbedrift, og kjøkkensjefen er svært opptatt av å levere bærekraftig og sunn mat til avdelingene og vår felles kantine. Kjøkkenet er også lærlingbedrift, og tar ofte inn både lærlinger og praksiskandidater.
  • Driftsavdelingen sørger for et godt vedlikehold av våre arealer, både ute og inne, samt renhold av fellesarealer og pasientrom.
  • Resepsjon og sentralbord betjenes hverdager fra 8.00 – 15.30. av et hyggelig og serviceinnstilt team.
  • Miljøarbeid: Vi har en egen miljøgruppe som møtes fire ganger i året. Vi jobber med store og små miljøtiltak, og sørger for at vår arbeidsplass har et stadig fokus på miljø og en bærekraftig drift og utvikling. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøgruppen er sammensatt av Hovedverneombud, HR-leder, Driftsleder og tre øvrige ansattrepresentanter.
  • HR-avdeling: I administrasjonen ligger også HR-avdelingen, med ressurser som benyttes på tvers av avdelinger.
  • Kvalitet- og utviklingsleder jobber i administrasjonen i direktørens stab. Noen oppgaver som inngår i stillingen er: internt utviklingsarbeid, oppdateringer med tanke på faget slik at vi holder oss oppdaterte, samarbeid om innovasjon med andre enheter i Blå Kors og ellers i rusfeltet og andre relevante fagfelt.

Ved Blå Kors klinikk Lade inviterer vi også brukere med i det meste av utviklingsarbeidet. Kvalitet- og utviklingsleder har et overordnet ansvar for forbedringsarbeidet, og er leder for Kvalitets- og pasient-sikkerhetsutvalget. Leder bidrar også med oppgaver knyttet til anbudsprosesser, høringsinnspill og søknader om prosjektmidler.

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.