Råd til arbeidsgiver

Skap åpenhet og fjern tabu

Vi ønsker å nå ut til ledere, kollegaer og pårørende som ønsker gode råd og veiledning om temaet rus og arbeidsliv. Vårt mål er å øke kompetansen om et vanskelig tema, skape åpenhet, og fjerne tabu.

Gjennom vårt samarbeid med bedriften kan vi hjelpe bedriftsledere å løfte fram de vanskelige spørsmålene rundt alkoholbruk i ulike sosiale sammenhenger, og andre «gråsoner» som bedrifter ofte har. Vi kan gjennom samtaler kartlegge bedriftens faktiske behov, og tilby vår kompetanse i form av kurs, råd og veiledning både til ledere, ansatte deres pårørende.

Våre rådgivere har spesialisert seg på arbeidsliv og rus, og vi har et tett samarbeid både AKAN og bedriftshelsetjenesten. Vi deltar gjerne i bedriftens personalmøter eller andre fora der rus- og avhengighet kan være et tema. Her kan vi snakke om rus og avhengighet fra et helt annet ståsted enn en bedriftsleder kan.

Gråsoner

Vi tilbringer stadig mer tid sammen kollegaer i arbeidsrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid. Alkohol inngår ofte som en naturlig del av vår omgang med kollegaer. disse situasjonene omtaler vi som gråsoner.

Et arbeidsliv i endring

 • Alkohol

  Vi tilbringer stadig mer tid sammen kollegaer i arbeidsrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid. Arbeidskollegaer ses i mange tilfeller oftere enn familien gjør, og kan oppfatte forandringer og dårlige dager hos hverandre.

  Retningslinjer og holdningsarbeid er viktig i forbindelse med gråsoner. De kan senke terskelen for å ta opp vanskelige tema, og gi rom for å bry seg. En liten peptalk kan bidra til å snu en uheldig utvikling, eller fange opp dem som trenger hjelp. Bevisstgjøring omkring tema alkohol kan gi flere positive opplevelser for alle uansett hvordan man forholder seg til det; ved eget forbruk, for avholdende, de som har et problematisk forhold til det, og ikke minst for pårørende.

 • Illegale rusmidler

  Utfordringer med illegale rusmidler er økende. Avkriminaliseringsdebatten omkring hasj omtales misvisende som legalisering, og et økende antall av Trondheims befolkning røyker cannabis åpenlyst. Arbeidstakere henter også engangssprøyter! Hvor godt kjent er dette feltet for arbeidslivet, og synes vi det er greit at kollegaer bryter loven?

 • Spillavhengighet

  Spillavhengighet, hva handler det om? Å sette seg i en vanskelig og tilsynelatende uløselig situasjon, er skamfullt og nådeløst for den som sliter. En uskyldig flukt fra hverdagen, kan ende opp som et mareritt for den det rammer, og påføre livsvarige følger for en selv og sine nærmeste! Spill legger mange liv i grus, både psykisk og økonomisk. Hvordan kan arbeidsplassen være en arena for forebygging og bistand?

  Målet vårt er å ivareta mennesker i arbeidslivet som har utviklet et problem for å finne ut hva dette handler om. Vi ønsker å nå både ledere, kollegaer, og pårørende som trenger veiledning og støtte. Virkemiddelet er å øke kompetansen på spill- og rusavhengighet i arbeidslivet, skape åpenhet, og fjerne tabuet.

Vi tilbyr følgende:

 • Kurs, veiledning og rådgivning tilpasset den enkelte bedrifts behov.
 • Veiledning til arbeidsgiver om behandlingstilbud for ansatte.
 • Veiledning og behandling til pårørende som er berørt av andres avhengighet
 • Poliklinisk behandling til pasient og pårørende

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller legg igjen kontaktinformasjon og vi kontakter deg.

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.