Bruk av illegale rusmidler

Behandlingen er i første omgang å avruse og stabilisere.

Med stabilisering menes hjelp til regulering, til bygging av mentale og somatiske ressurser som gjør det mulig å forholde seg adekvat til følelser og kroppslige tilstander her og nå. Det betyr blant annet å gi rammer for skjerming til nye rusinntak, regelmessig døgnrytme og måltider, opplevelse av trygghet og beskyttelse, sosialt fellesskap, grupper ledet av erfaringskonsulent, medisinvurdering og legeundersøkelse, samtaler med miljøterapeuter og psykolog, pårørendekontakt.

En viss stabilisering må ligge til grunn før man kan utrede psykisk helse, og forstå sammenhengen mellom denne og rusmisbruket.

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.