Om oss

Vi har 60 døgnplasser og en poliklinikk, hvorav 51 av døgnplassene driftes gjennom en avtale med Helse Midt-Norge.

Behandlingstilbudet dekker de fleste områder av rusbehandling og spillavhengighet, og vi tilbyr behandling i alle faser av behandlingsforløpet.

Behandlingstilbudet inkluderer følgende:

  • Utredning av behandlingsbehov
  • Poliklinisk behandling
  • Behandling av data- og pengespillavhengighet
  • Avrusing
  • Skjerming og tvangsopphold
  • Døgnbehandling i Klinikk
  • Behandling for gravide rusavhengige
  • Familiebehandling
  • Behandling for pårørende
  • Ambulerende oppfølging og behandling

Blå Kors Lade Behandlingssenter har 115 ansatte. Alle ansatte i behandlerstillinger er enten leger, psykologer, eller har en 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. De aller fleste har også videreutdanning eller spesialisering innen rusbehandling eller psykisk helse.

Den største aktøren innen avhengighetsbehandling i Norge

Blå Kors eier Blå Kors Lade Behandlingssenter, og er den største ideelle aktøren innen avhengighetsbehandling i Norge. Blå Kors som er en diakonal organisasjon forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid.

Blå Kors Lade Behandlingssenter er organisert under Blå Kors Divisjon Behandling, og er 1 av 5 tverrfaglig spesialiserte rusbehandlingsinstitusjoner i Blå Kors. Mer informasjon om divisjon behandling får du ved å se denne filmen:

Visjonen til Blå Kors

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening».