Dagsseminar: Traumelidelser og komorbide rusproblemer

Dagsseminar torsdag 15. november 2018: 

«Pasienter med komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer – Forståelse, utredning og behandling»

Lade Behandlingssenter inviterer til et spennende dagsseminar i samarbeid med Regional Enhet for Traumebehandling ved Nidaros DPS. Traumepoliklinikken Modum Bad v/Psykologspesialist Ellen Skilhagen står for det faglige innholdet, og vil dele kunnskap og erfaring om hva som har vært nyttig i arbeidet med pasienter med komplekse traumelidelser og komorbid rusmiddelbruk/misbruk.

Seminaret passer for hjelpere som ønsker mer kunnskap om hvordan vi best kan forstå og hjelpe denne pasientgruppen.

Innhold:

  • Kjennetegn ved traumelidelser, gjenkjennelse av dissosiative lidelser i en ruspopulasjon
  • Utredning av pasienter med traumelidelser og samtidig rusmiddelbruk, refleksjon
  • Hva vet vi i dag om (samtidig) rus- og traumebehandling?
  • Stabiliserende traumebehandling, tilpasning til en ruspopulasjon
  • Timing av eksponering/bearbeidende behandling, drøfting

Pris per deltaker: kr 700,-
Sted: Lade Behandlingssenter, Lade Alle 86
Varighet: 08.30 – 15.30 (Program vedlagt)
Inkludert: Kaffe/te, frukt, enkel lunsj Påmeldingsinformasjon: mail til einar.hajum@blakors.no med navn, stilling, arbeidsplass og fakturaadresse
Påmeldingsfrist: 25. oktober 2018
Betaling: Faktura sendes ut før kursstart.
Godkjennelse: Seminaret søkes godkjent til NPF og DNL. Kursbevis.
Parkering: Det gjøres oppmerksom på at det er svært begrenset med parkeringsplasser utenfor Lade Behandlingssenter.
Spørsmål rettes til: randi.nyjordet@blakors.no

Program:

08.00 – 08.30: Registrering
08.30 – 08.45: Velkommen v/Fagsjef Frode Kavli
08:45 – 09.00: Samtale mellom to behandlere om utfordringer vi møter ved denne pasientgruppen
09:00 – 09.15: Pause
09.15 – 10.00: Intro + kort om sammenhengen mellom traumesymptomer og rusmiddelbruk.
10:00 – 10.15: Pause
10.15 – 11.00: Kjennetegn ved traumelidelser. Fokus på kjennetegn ved dissosiative lidelser.
11:00 – 11.15: Pause
11.15 – 12.00: Kjennetegn ved traumelidelser forts. Utredning av traumelidelser ved samtidig rusmiddelbruk. Hovedvekt på dissosiasjon.
12:00 – 12.45: LUNSJ
12.45 – 13.30: Utredning forts.
13:30 – 13.45: Pause
13.45 – 14.30: Hva vet vi i dag om rus- og traumebehandling?
14:30 – 14.45: Pause
14.45 – 15.30: Stabilisering og bearbeiding – når gjør vi hva?