Hvor høyt må jeg rope

Mandag 20.8 var vi delarrangør på temakveld på Isak Kultursenter.

Forfatteren Unni Ranheim lanserte i mars 18 boka Det begynner å ligne et liv, som gir er bredt og nært innblikk i utfordringene mange pårørende til rusavhengige møter. Med utgangspunkt i boka intervjuet hun Elisabeth Gjetøy, som har bidratt til et sterkt kapittel med sin historie. Hun jobber nå på Ruspoliklinikken på Øya. Deretter deltok Ingvil Øiestad Løvik og jeg i en dialog på scenen sammen med Elisabeth og forfatteren Unni om dagens tilbud og utviklingsmuligheter i fagfeltet mht tilbudet til unge pårørende.