EMDR og avhengighet regional EMDR-samling

Blå kors, Lade Behandlingssenter arrangerte 18.10.18. den årlige regionale EMDR samlingen. I dette nettverket møtes fagfolk for å styrke og vedlikeholde sin kompetanse på EMDR i arbeid med barn og voksne med ulike former for traume- og avhengighetsproblematikk. Fokus denne dagen var rus- og avhengighet.

Psykologspesialist Janne Amundsen hadde det faglige opplegget. Med sin solide erfaring og kompetanse satte hun fokus på mulighetene som ligger i EMDR knyttet til avhengighetsproblematikk. Samlingen hadde deltagere fra Familievernkontoret i Trondheim, Klinikk Speilet, NTNU Psykososial helsetjeneste for studenter, Nidaros DPS, BUP Røros, BUP Saupstad, Tiller DPS, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, RVTS og Lade BehandlingsSenter.

 

Faglig fordypning på tvers av tjenester gir mening.  Takk til Janne og til alle deltagere for en faglig stimulerende dag! Vi ser frem til neste års samling. Da er det BUP Saupstad arrangerer.

 

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

Det er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

Les mer om EMDR her. http://emdrnorge.com/EMDR/index.html