Blå Kors klinikk Lade ute i kommunene

Som ledd i arbeidet med å bli et mer utadvendt sykehus, har Blå Kors klinikk Lade inngått en samarbeidsavtale med Orkland kommune. Det innebærer at fagpersoner fra oss er til stede eller tilgjengelig digitalt en fast dag i måneden. Erfaringene og tilbakemeldingene fra kommunen er så langt svært gode.

Fire mennesker, tre kvinner og en mann, sitter samlet i en sofagruppe. De drikker kaffe og har det hyggelig sammen

Økt tilgjengelighet

– Det er et klart mål å øke vår tilgjengelighet med mer poliklinisk og ambulant aktivitet i pasientens hjemmemiljø/kommune, sier kvalitet- og utviklingsleder Åse Prestvik.

To medarbeidere fra Blå Kors klinikk Lade bemanner utekontoret hver måned i Orkland, som ble etablert i november 2020.

Gjensidig kjennskap

– Samarbeidet med Orkland er ment å utløse økt gjensidig kjennskap til og samarbeid med tjenestene i kommunen. Vi kan gjennom å bidra direkte i kommunens arbeid øke tilgjengeligheten til behandlingstilbudet ved Blå Kors klinikk Lade og andre behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i regionen.

Slik forebygger vi også at pasienter blir henvist for så å bli avvist. Forhåpentligvis vil ytterligere en effekt være at vi sammen når ut til nye pasienter, helst så tidlig som mulig, sier Prestvik.

Samarbeidsavtalen tilrettelegger for:

  • samarbeid om veiledning
  • kompetansedeling
  • felles møter med for eksempel fastleger og lokalt arbeidsliv
  • felles deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter

– Så langt er det gitt digital veiledning i flere enkeltsaker og på tema, det er undervist i metodikken «Funksjonssirkelen» og vi har tilrettelagt for å ta imot hospitant fra kommunen, forteller Prestvik.

Behandler og seniorkonsulent Einar Hajum.

Tilbudet kommer ansatte og brukere til gode

Siv Åse Syrstad, som er enhetsleder for psykisk helse og rusarbeid i Orkland kommune, er svært godt fornøyd med tilbudet fra Blå Kors klinikk Lade.

– For oss er dette et tilbud som kommer både brukerne og de ansatte til gode. Det å få faglig støtte og veiledning er en kjemperessurs for oss.

Nylig har en medarbeider hospitert på Lade og kom tilbake med ny kompetanse og innsikt. Jeg vil også nevne undervisningen i «Funksjonssirkelen» som både familieteamet og andre har fått og tatt i bruk. Dette er blitt et nyttig verktøy i hverdagen, sier Syrstad.

Siv Åse Syrstad

Stort behov i kommunen

Syrstad forteller at det er stort trykk på tjenestene innen psykisk helse og rus i kommunen. De har registrert nærmere 1 100 brukere blant kommunens ca. 18 000 innbyggere. Det er to tunge rusmiljø i kommunen, og de erfarer at det er en del unge som prøver ut rus. Innenfor psykisk helse er erfaringene at mange sliter på ulikt vis, og trenger bistand fra kommunen.

– Vi gleder oss til det igjen er mulighet å møtes fysisk med medarbeiderne fra Blå Kors Lade Behandlingssenter på utekontoret, men vi har gjennomført både veiledning og møter digitalt det siste året, sier Syrstad.

Inspirerende og nyttig

Det er behandler og seniorkonsulent Einar Hajum og spesialsykepleier Per Ivar Sjøberg som «med kontoret i sekken» bemanner det første utekontoret. De er begge erfarne medarbeidere med breddekompetanse.

– Som spesialisthelsetjeneste har vi en veiledningsplikt og vi kan mer enn å behandle! Orkland har stilt kontor til disposisjon for oss i Folkehelsenteret i kommunen.

– Det er mulig og ønskelig at medarbeiderne i kommunen kan ta direkte kontakt med oss, og så langt har vi samarbeidet med både barnevern, institusjoner, legekontor og helsestasjon. Vi veileder, drøfter saker og underviser, sier Einar Hajum.

En del av framtida

– Det er inspirerende og oppleves nyttig å jobbe «ute». Dette er slett ikke så komplisert, og ambulante tjenester vet vi er en del av framtida. Det er viktig å ikke bare tenke dette, men gjøre det, forteller Hajum.

Utvider tilbudet

Det er gjennomført møter med flere kommuner om mulighetene i «LBS ute», og det er planer om en utvidelse av tilbudet med etablering i Ørland kommune like over sommeren i 2021.

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.