Blå Kors Lade Behandlingssenter bytter navn

Fra 01.01.2023 heter vi Blå Kors klinikk Lade.  

Alle våre avtaler videreføres. Vårt behandlingstilbud og våre ansatte fortsetter som før. Henvisninger til behandling sendes som tidligere til vurderingsinstans i pasientens helseregion eller til det vurderingsteam pasienten ønsker skal vurdere søknaden. 

Hvis pasienten ønsker å benytte rett til fritt sykehus/behandlingssted må det framgå av søknaden at pasienten velger Blå Kors Klinikk Lade.

To avdelinger får også nytt navn:

Klinikkavdelingen bytter navn til: Avdeling for alkohol- og medikamentavhengighet
Skjermingsavdelingen bytter navn til: ROP – avdelingen

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.  

Du finner mer informasjon om oss på våre nettsider: www.blakors.no/lade

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid, og ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår.