Brukerrådet

Brukerrådet skal fremme brukerperspektivet i viktige saker og prosesser, og bidra til at bruker og pårørende blir hørt gjennom økt medvirkning. Brukerrådet ved Blå Kors klinikk Lade ble opprettet i 2016. Dette er det sittende styret:

Anders Aavik

Leder

Representant Rio

Medlem, Rio

Representant Mental helse

Medlem, Mental Helse

Representant AA

Medlem, Anonyme alkoholikere

Representant FIRE

Medlem, FIRE – Stiftelsen ett skritt videre

Representant ADHD Norge

Medlem, ADHD Norge

Representant, A-larm

Medlem, A-larm

Representant, NA

Medlem, Anonyme narkomane

Jan Elverum

Direktør og medlem, Blå Kors klinikk Lade

Åse Prestvik

Fagsjef og sekretær, Blå Kors klinikk Lade

Perka Mekiassen

Erfaringsmedarbeider, Blå Kors klinikk Lade