Brukerrådet

Brukerrådet skal fremme brukerperspektivet i viktige saker og prosesser, og bidra til at bruker og pårørende blir hørt gjennom økt medvirkning. Brukerrådet ved Blå Kors klinikk Lade ble opprettet i 2016. Dette er det sittende styret:

Anders Aavik

Leder

Representant Rio

Medlem, Rio

Representant Mental helse

Medlem, Mental Helse

Representant Spillavhengighet Norge

Medlem, Spillavhengighet Norge

Representant AA

Medlem, AA

Jan Elverum

Medlem, Blå Kors klinikk Lade

Åse Prestvik

Sekretær