Brukerrådet

Brukerrådet skal fremme brukerperspektivet i viktige saker og prosesser, og bidra til at bruker og pårørende blir hørt gjennom økt medvirkning. Brukerrådet ved Blå Kors Lade Behandlingssenter ble opprettet i 2016. Dette er det sittende styret: