Erfaringsmedarbeider

Egne erfaringer med rus

Perka vokste opp i Sundsvall i Sverige. Han husker lite fra barndommen, men husker at han følte mye redsel. Allerede i 12- årsalderen begynte han å utforske alkohol, og i løpet av mange år som rusavhengig prøvde han det meste av rusmidler.

– Hvilket rusmiddel jeg brukte spilte ikke så stor rolle, så lenge de hjalp meg bort fra tanker og følelser jeg ikke ønsket å ha, forteller Perka.

I dag har han vært edru siden desember 2006, og føler seg heldig som har kommet så langt.

– Jeg er heldig fordi det ikke er en selvfølge at jeg har klart å holde meg edru så lenge. Jeg jobber fortsatt med meg selv og tar sykdommen på alvor.

Å jobbe som erfaringsmedarbeider

Hverdagen som erfaringsmedarbeider ved Blå Kors Lade Behandlingssenter gir varierte arbeidsoppgaver. Noen av Perka sin arbeidsoppgaver er:

  • Gruppesamtaler og individuelle samtaler i flere avdelinger
  • Være en god rollemodell for pasienter
  • Møter med Fagstaben
  • Samtalepartner for andre ansatte
  • Være med på nye prosjekter
  • Arrangere Brukertorg og temadager
  • Representant i Brukerrådet

Motivasjon

Perka forteller at motivasjonen i denne jobben er å følge pasienter på veien ut av avhengigheten.

– Jeg jobber som erfaringsmedarbeider fordi jeg har tro på at dette fungerer. Jeg møter mennesker som er i den situasjonen jeg selv var i. Muligheten til å hjelpe et annet menneske, eller gi et håp om at det er mulig å forandre livet, er den største motivasjonen min, sier han.

Perka snakker mye om fellesskap, da avhengighet kan føre med seg mye ensomhet. Det ligger stor verdi i at pasienter kan finne fellesskap ved å møte mennesker som selv har opplevd avhengighet.

Ønske om en forandring

Som erfaringsmedarbeider har Perka tanker han deler med pasienter han møter. Still deg spørsmålet: Ønsker jeg å fortsette å leve på denne måten? Forandring er mulig hvis man tror på det og jobber mot det.

– Hvis du finner noe som fungerer, ikke slutt med det, sier han.

Pårørende

Å være pårørende til noen med en avhengighet kan oppleves ensomt og vanskelig.

– En avhengighet påvirker ikke bare den som selv er avhengig, men også menneskene rundt. Det kan være vanskelig å ikke bli dratt inn i sykdommen. Husk at du som pårørende ikke har ansvar for avhengigheten og atferden den fører med seg, sier Perka.

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser