Erfaringsmedarbeider

Egne erfaringer med rus

Perka vokste opp i Sundsvall i Sverige. Han husker lite fra barndommen, men husker at han følte mye redsel. Allerede i 12- årsalderen begynte han å utforske alkohol, og i løpet av mange år som rusavhengig prøvde han det meste av rusmidler.

– Hvilket rusmiddel jeg brukte spilte ikke så stor rolle, så lenge de hjalp meg bort fra tanker og følelser jeg ikke ønsket å ha, forteller Perka.

I dag har han vært edru siden desember 2006, og føler seg heldig som har kommet så langt.

– Jeg er heldig fordi det ikke er en selvfølge at jeg har klart å holde meg edru så lenge. Jeg jobber fortsatt med meg selv og tar sykdommen på alvor.

Å jobbe som erfaringsmedarbeider

Hverdagen som erfaringsmedarbeider ved Blå Kors klinikk Lade gir varierte arbeidsoppgaver. Noen av Perka sin arbeidsoppgaver er:

  • Gruppesamtaler og individuelle samtaler i flere avdelinger
  • Være en god rollemodell for pasienter
  • Møter med Fagstaben
  • Samtalepartner for andre ansatte
  • Være med på nye prosjekter
  • Arrangere Brukertorg og temadager
  • Representant i Brukerrådet

Motivasjon

Perka forteller at motivasjonen i denne jobben er å følge pasienter på veien ut av avhengigheten.

– Jeg jobber som erfaringsmedarbeider fordi jeg har tro på at dette fungerer. Jeg møter mennesker som er i den situasjonen jeg selv var i. Muligheten til å hjelpe et annet menneske, eller gi et håp om at det er mulig å forandre livet, er den største motivasjonen min, sier han.

Perka snakker mye om fellesskap, da avhengighet kan føre med seg mye ensomhet. Det ligger stor verdi i at pasienter kan finne fellesskap ved å møte mennesker som selv har opplevd avhengighet.

Ønske om en forandring

Som erfaringsmedarbeider har Perka tanker han deler med pasienter han møter. Still deg spørsmålet: Ønsker jeg å fortsette å leve på denne måten? Forandring er mulig hvis man tror på det og jobber mot det.

– Hvis du finner noe som fungerer, ikke slutt med det, sier han.

Pårørende

Å være pårørende til noen med en avhengighet kan oppleves ensomt og vanskelig.

– En avhengighet påvirker ikke bare den som selv er avhengig, men også menneskene rundt. Det kan være vanskelig å ikke bli dratt inn i sykdommen. Husk at du som pårørende ikke har ansvar for avhengigheten og atferden den fører med seg, sier Perka.

Kontakt oss

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjonen din og vi kontakter deg.