Fagseminar

Familiebehandling i uavhengighetens tid

Blå Kors Lade Behandlingssenter i samarbeid med Familievernkontoret i Trondheim og
Lærings- og mestringssenteret (LMS)  – Korus Midt-Norge inviterer til førjulsseminar på Britannia Hotell.

Fredag 3. desember kl. 09.00-15.30.

Hva skyldes det at familien så ofte er fraværende i terapirommet?

Er barneperspektivet fortsatt kakepynt eller har det fått en reel
betydning for måten vi behandler rusproblemer og psykiske vansker på?

Når blir familien en ressurs i behandlingen? Når blir den en hemsko?

Seminaret vil sette fokus på forklaringer til familiens fravær i
behandlingsforløpet, men også familiens mulige nærvær og
ressurs i behandlingsarbeidet.

Følgende innledere er invitert, og har bekreftet at de kommer:

  • Tor-Johan Ekeland
  • Rolf Sundet
  • Anna Luise Kirkengen
  • Helga Melkeraaen

Ved spørsmål eller behov for mer informasjon kontakt fagsjef Frode Kavli 907 54 045, eller Kristin Rostadmo 920 27 452.