Årsmelding 2021

I årsmeldingen «Glimt fra 2021» går det fram at alkohol er hovedrusmiddel hos et flertall av pasientene, men at det på flere av behandlingsstedene også er mange pasienter med avhengighet til spill, medikamenter og narkotiske stoffer. 35 prosent av de som får behandling er kvinner, og aldersspennet er stort; fra 18 til 80 år.

Du kan lese mer om hvordan alkoholmisbruk preget livet til to av våre pasienter, og om veien ut. Les også om pågående forskning, flere tall og fakta.